Uitzendbureaus moeten zich aanmelden bij Arbeid
23 Sep, 10:24
foto
De Nationale Assemblee nam de wet op uitzendbureaus in februari aan.


Uitzendbureaus moeten zich vanaf 2 oktober aanmelden bij het ministerie van Arbeid voor een vergunning om uitzendkrachten uit te lenen. De Wet Ter Beschikking Stellen van Arbeidskrachten door Intermediairs krijgt zijn beslag. Het ministerie heeft voorlichting gegeven aan het bedrijfsleven over deze wet, die zich richt op uitzendbureaus en uitzendkrachten. Deze week werd op de ondernemersavond van de Kamer van Koophandel en Fabrieken een informatiesessie gehouden speciaal voor uitzendbureaus.

In februari is de wet met algemene 34 stemmen aangenomen door De Nationale Assemblee (DNA). Intussen is de wet inwerking getreden, meldt het Nationaal Informatie Instituut. Het gaat om een volledige nieuwe arbeidswet die zich richt op regulering van uitzendbureaus. Deze wet voorkomt dat uitzendkrachten worden uitgebuit. De wet speelt in op de ontwikkelingen en uitdagingen van flexibele arbeid. Uitzendwerk als vorm van flexibele arbeid is door de jaren heen steeds meer ten koste gegaan van vastwerk en duurzame werkrelaties. Het ministerie van Arbeid blijft benadrukken dat deze wet niet bedoeld is om flexibele arbeid tegen te gaan of te verbieden. Integendeel biedt deze wet kansen en perspectieven aan uitzendbureaus en inleenbedrijven om het verschil qua rechtspositie van arbeidskrachten tussen uitzendwerk en vastwerk te verkleinen en met een beetje goede wil zelfs te nivelleren.

Op de voorlichtingsavond voor de uitzendbureaus benadrukten de onderdirecteur van Arbeid, Glenn Piroe en het fungerend hoofd van de afdeling Vergunningen Intermediairs, Kawita Bisesser, dat uitzendwerk is bedoeld voor tijdelijk werk, hoge seizoenpieken, of als opstap naar een vaste dienstbetrekking. Het ministerie zal niet toestaan dat vaste arbeidsplaatsen in bedrijven worden ingepikt door uitzendkrachten. Ongeveer 30 uitzendbureaus en belangstellenden waren op de sessie aanwezig en hebben zich breedvoerig laten informeren. Tijdens de sessie werd duidelijk dat de aanvraag voor vergunningen zal geschieden volgens een afsprakensysteem. Uitzendbureaus zullen daarom op tijd hun afspraak moeten maken om aan hun vergunning te komen. Op overtreding van de wet zullen sancties volgen. Arbeid is tevreden met de respons vanuit het veld op de voorlichtingssessies over deze wet.