Schoolpakketten voor armoedebestrijding en onderwijs
23 Sep, 06:38
foto
Kinderen blij met hun schoolspullen.


Het schoolpakkettenproject van de UN SDG YAP is bedoeld om sociaal zwakkeren en minderbedeelde kinderen op GLO en VOJ-niveau tegemoet te komen. De focus ervan is op armoedebestrijding en onderwijs. “De voorbereidingen zijn reeds maanden geleden gestart vanaf het projectvoorstel, instellen van een werkgroep, de logistieke organisatie en het in kaart brengen van de sociale kant van het project. Door het samenwerken hebben we de kosten enigszins kunnen drukken,” vertelt Rachel Koningsbloem-Pinas, directeur van Jeugdzaken aan Starnieuws.

Er is een profiel geschreven voor wie in aanmerking komt, zegt Koningsbloem- Pinas. Om geen dubbele pakketten te verstrekken, wordt er samengewerkt met het project van de First Lady. Hierdoor komen meerdere kinderen in aanmerking voor een schoolpakket. De jongeren die hebben meegedaan aan het vakantiewerkgelegenheidsproject zijn ook niet in aanmerking gekomen voor een pakket. Koningsbloem-Pinas zegt dat het aantal pakketten dat vanuit de overheid is gegeven niet minder is geworden.

Vorig jaar waren er meer bedrijven die een bijdrage hebben geleverd. Van het jaar is Grassalco de grootste partner geweest voor de pakketten in Brokopondo. De distributie gebeurt vanuit de verschillende commissariaten. Koningsbloem-Pinas merkt op dat mensen op de pakketten rekenen, ze wachten op de bekendmaking en bellen zelfs om te vragen wanneer het project van start gaat.

Aan 1.100 behoeftige kinderen in het Paramaccaanse gebied en dorpen in Sipaliwini zijn schoolpakketten verdeeld. Assembleelid Aida Nading (NDP/Sipaliwini) was ook aanwezig bij de overhandiging. De distributie in het gebied is verzorgd vanuit 13 scholen in 12 dorpen. Op Langa Tabiki, Nazon, Loka Loka (Paramaccaans gebied), Abomatapoe, Gakaba, Stoelmanseiland (VOJ en GLO), Goninikriki Mofo, Manlobi, Carmel, Moi Taki, Drie Tabiki en Godo Olo zijn schoolpakketten gegeven. Nading geeft aan de ondersteuning te waarderen en hoopt dat het ook wordt voortgezet.

De directeur van Jeugdzaken zegt dat het project op schema is en dat er naderhand geëvalueerd zal worden. De registratie volgens het vooraf vastgesteld profiel is medio augustus gedaan via de ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Sociale Zaken & Volkshuisvesting. Een vereiste is dat de ouders samen niet meer dan SRD 1800 mogen verdienen. Hooguit 2 kinderen komen in aanmerking voor een pakket als het gezin meerdere kinderen heeft.

Raoul Lith