Jogi pleit voor meer lokale producten in pakket
21 Sep, 00:01
foto
Assembleelid Mahinder Jogi


Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) vindt dat de voedselpakketten die de regering verstrekt aan sociaal zwakkeren, meer goederen moeten bevatten die lokaal geproduceerd worden. "Op deze manier worden ondernemers ondersteund. Nu de prijs van een liter melk van de Melkcentrale met SRD 2,25 naar SRD 8,50 is gestegen, kunnen velen dit noodzakelijke product niet betalen," zegt Jogi aan Starnieuws. Hij stelt voor dat bonnen in de pakketten verstrekt worden, waardoor mensen nog steeds melk kunnen kopen.

Jogi vindt dat in plaats van buitenlandse kippenbout, Surinaamse kip in het pakket thuishoort. "De regering heeft juist terecht aangegeven dat de lokale kip ondersteund moet worden. Daarom zijn de invoerrechten van buitenlandse kip verhoogd. En toch zien wij dat in het pakket geïmporteerde kippenbouten zijn opgenomen. Het beleid van de regering is niet consequent," benadrukt Jogi.

Hij pleit ook voor cassave in de pakketten. Ook hiervoor zou een bon verstrekt kunnen worden, waardoor de mensen het product zelf kunnen halen bij de supermarkt. Nu worden de pakketten die een waarde van ongeveer SRD 200 hebben, verkocht voor SRD 50. Door de bonnen te verstrekken voor melk kan het pakket wat meer kosten, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de melkboeren die melk leveren aan de Melkcentrale. De boeren komen niet uit met de 50 cent die ze extra ontvangen door de verhoging van de verkoopprijs. Zij ontvangen SRD 3,50 per liter. Met SRD 4 per liter zou de melkveesector beter ondersteund worden.

Jogi hoopt dat de regering ingaat op de suggesties die hij gedaan heeft. Tijdens de komende begrotingsbehandeling zal hij dieper ingaan op deze kwestie. De begroting voor 2018 zal door president Desi Bouterse op 29 september aangeboden worden aan De Nationale Assemblee. Hij zal op die dag ook zijn jaarrede houden.