Moslims vieren Islamitisch Nieuwjaar 1439
20 Sep 2017, 10:40
foto
Michel Soebhan, voorzitter van de Surinaamse Moeslim Associatie. (Archieffoto: Ranu Abhelakh)


Moslims vieren morgen, 21 september, het Islamitisch Nieuwjaar 1439. Vandaag kijken zij na zonsondergang uit naar de nieuwe maan van de maand Muharram. Deze moet door minimaal twee moslims worden gezien, zegt Michel Soebhan, voorzitter van de Surinaamse Moeslim Associatie (SMA) aan Starnieuws. Muharram is de eerste maand van het Islamitische jaar. Wordt de maan woensdag 20 of 29 dzoelhaddj niet gezien, dan het is Nieuwjaar een dagje later – vrijdag 22 september.

Het Islamitische Nieuwjaar is gebaseerd op de maankalender. De tijdrekening begon met de massale verhuizing van de moslims uit Mekka naar Medina. Het Nieuwjaar is ook belangrijk wegens de zeer belangrijke gebeurtenis (10e dag Muharram) van het martelaarschap van de geliefde kleinzoon Imam Hoesain van de Profeet Mohamed, vrede zij met hem, legt Soebhan uit. “Dat is een heel droevig gebeuren, doch desondanks is Nieuwjaar een vreugdevolle dag, waarbij moslims met dankbaarheid moeten terugblikken naar hun verleden en daarbij zichzelf ook een succesvolle en deugdzame toekomst beloven cq. daartoe het besluit nemen.”

In zijn Nieuwjaarsboodschap zegt Soebhan dat Surinamers in deze steeds verslechterende toestand van de sociaaleconomische situatie in het land meer Islamitisch moeten gaan denken en handelen. “En dat is bezuinigen en het tegengaan van iedere vorm van verkwisting en verspilling.” De SMA-voorzitter benadrukt dat het terrorisme dat recentelijk in het land is opgedoken niets te maken heeft met de Islam. “En nog minder met het Islamitisch Nieuwjaar. De Islam verwerpt, veroordeelt en keurt iedere vorm van terrorisme, terroristische activiteiten en terroristen af.”

Viering en agenda 1439
De SMA organiseert ieder jaar in Muharram de herdenking van het martelaarschap. Die is dit jaar gepland voor zaterdag 30 september in het SMA Multi Functioneel Centrum aan de Livornoweg. Voorafgaand aan een lezing over het Nieuwjaar en martelaarschap staan koranrecitatie en lofzangen op het feestelijke programma.

Voor 1439 heeft de SMA een volle agenda aan activiteiten om uit te voeren. Zo wil de organisatie het logeergebouw te Waldeck, Nickerie, restaureren en operationeel maken. De ‘Centraal Offerhal’ te Leiding zal een grote restauratiebeurt krijgen. En de officiële opening van het Multi Functioneel Centrum is ook gepland. Hiernaast wil de SMA de lagere school te Sophiaslust met nog enkele lokalen uitbreiden.” Ook de Internationale Qasieda Competitie wordt in het Islamitische 1439 gehouden in Suriname door de SMA. En een jeugdkamp voor jongens en meisjes voor training in de basiskennis van de islam”, geeft Soebhan aan.