Bisschoppelijke conferentie wil opschorting schuld
14 Sep, 11:37
foto


Onmiddellijke opschorting van alle schuldbetalingen voor alle Caribische eilanden die zijn getroffen door orkaan Irma, is wat bisschop Gabriel Malzaire, de voorzitter van de Episcopale Conferentie van Antillen, vraagt aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF). In een brief aan IMF-directeur Christine Lagarde wijst de bisschop op de totale ontreddering en vernietiging van de noordelijke Bovenwindse eilanden.

Het droevige is dat degenen die het zwaarst getroffen zijn, de armen, niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor deze realiteit. De paar tientallen kleine eilandstaten over de hele wereld, hebben noch de grootte noch de ontwikkelingsgeschiedenis dat ze een grote bijdrage leveren aan de huidige klimaatsverandering, zegt bisschop Malzaire. “Toch worden deze kleine eilandstaten het gemakkelijkst verwoest door stijgende zeeën en zwaardere stormen. “Onze broers en zussen die op deze plaatsen wonen, zijn in gevaar zonder dat zij daaraan schuldig zijn.”
De catastrofe die orkaan Irma heeft aangericht heeft “ons allen verlaten met een veel dieper bewustzijn van onze kwetsbaarheid voor natuurrampen en de angst voor bedreigingen door andere toekomstige weersystemen.

De schade op de Caribische eilanden wordt door deskundigen in Duitsland geschat op US$ 10 miljard. Bisschop Malzaire wil dat het IMF zijn mandaat gebruikt en ook een overeenstemming bereikt met de Caribisch Ontwikkelingsbank en andere bilaterale crediteuren van de Caribische eilanden om alle schuldbetalingen voor de komende zes maanden op te schorten. Hij pleit ervoor dat er een optie voor verlenging van de opschorting - als dat noodzakelijk mocht blijken - wordt ingebouwd.

En aangezien dit niet de eerste ramp in zijn soort is en het waarschijnlijk ook niet de laatste in de regio is, roept de bisschop van Roseau (Dominica), het IMF op om de kwetsbaarste landen van het Caribisch Gebied te voorzien in de mogelijkheid om schuldbetalingen onmiddellijk te schorsen en automatische schuldherstructureringen in te bouwen in geval van toekomstige natuurrampen.

Bisschop Malzaire vraagt het IMF met verschuldigde nederigheid om zijn verzoek met de grootste urgentie te behandelen. Het belang van zijn verzoek, wordt volgens hem benadrukt door de mediabeelden van de verwoesting die orkaan Irma heeft aangericht.