CLO wil vlottere afhandeling van benoemingen
14 Sep, 04:36
foto


Het bestuur van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), wil een slagvaardiger optreden van de overheid, bij het gereedmaken van stukken aangaande benoemingen en bevorderingen van ambtenaren. De afhandeling laat vaak jaren op zich wachten, stelt de organisatie in een schrijven aan de vicepresident en de minister van Binnenlandse Zaken. De CLO wil over deze kwestie zo gauw mogelijk gesprekken voeren met de betrokken gezagdragers.

Nadat de ambtenaar al zo lang heeft moeten wachten op afhandeling van zijn zaken, hanteert de regering een regel, waarbij de benoeming of bevordering slechts een jaar terugwerkt. Met deze werkwijze wordt de ambtenaar driedubbel gestraft, is de conclusie.

Ook worden ambtenaren geplaatst om jarenlang waar te nemen in een functie en wanneer de benoeming moet plaatsvinden, wordt de benoeming niet zelden afgewezen. “Ongehoord, onmaatschappelijk en ver buiten het kader van het sociaal verkeer”, zegt de CLO hierover.

Een ander heikel punt is volgens de CLO, dat beslissingen van de Raad van Ministers, de missive en instructies van de minister van Binnenlandse Zaken met betrekking tot benoemingen en bevorderingen in voorkomende gevallen, niet worden uitgevoerd, waardoor de betrokken ambtenaren worden benadeeld bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Om over deze problemen te praten dringt de organisatie aan op een spoedige uitnodiging van de vicepresident en de minister van Binnenlandse Zaken.