Arrestanten plegen berovingen via vluchtweg cellenhuis
13 Sep, 17:01
foto


In minstens drie gevallen blijkt dat verdachten die in cellenhuizen zijn ingesloten, kans hebben gezien te ontvluchten en inbraken te plegen. Na enkele uren keren ze dan weer rustig terug in het cellenhuis. Zij blijken een weg te hebben gebaand en knijpen na de dienstovername ertussenuit. Dit heeft politieonderzoek uitgewezen.

Het gaat om drie recente berovingen die op deze manier zijn gepleegd. Ten minste drie arrestanten zijn in beeld gebracht, meldt de politie Public Relations. Nadat bleek dat de drie arrestanten betrokken zijn geweest bij de berovingen, is er in het betreffende cellenhuis een onderzoek ingesteld. De onderzoekende afdeling heeft samen met de Forensische Opsporing van de politie een reconstructie gepleegd. Uit het voorlopige onderzoek en de reconstructie van de politie is een mogelijke beschrijving gegeven over de vluchtweg van deze arrestanten.

De arrestanten worden bij elke dienstwisseling geteld door dienstdoende wetsdienaren. Hierna worden zij in de gelegenheid gesteld om te baden, waarna zij zich in de gang van het cellenhuis voor enige tijd vrij mogen bewegen. Van deze dagelijkse handeling, hebben de drie arrestanten op de één of andere manier een vluchtweg via de deur die leidt naar de ruimte om te luchten, geconstrueerd. Zij namen de kans het cellenhuis te verlaten en keerden onopgemerkt terug in de cel na een beroving in de omgeving te hebben gepleegd. Het vermoeden bestaat dat de arrestanten in contact hebben gestaan met nog niet aangehouden kompanen.

Vooralsnog is er niet gebleken dat dienstdoende wetsdienaren hand- en spandiensten hebben verleend aan deze arrestanten.