Minister Koenders wil herstel diplomatieke band Suriname
13 Sep, 13:06
foto
De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders tijdens het Suriname-overleg. (Beeld: Tweede Kamer)


De demissionaire Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders, maakt zich sterk voor om de diplomatieke relatie tussen zijn land en Suriname op het hoogste niveau te herstellen. Hij zal in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York minister Yldiz Pollack-Beighle spreken hierover. Nederland heeft geen verdere informatie gekregen waarom de agrément-verlening van ambassadeur Anne van Leeuwen is ingetrokken.

Dit kwam naar voren tijdens een openbaar debat over Suriname van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken met minister Koenders vandaag in Den Haag. Koenders en de Tweede Kamerleden zijn het met elkaar eens dat de diplomatieke relatie op ambassadeursniveau moet worden hervat. Nederland wil ook weten of het gaat om bezwaren tegen Van Leeuwen, die volgens Koenders een vlekkeloze carrière heeft opgebouwd, of om welke andere ambassadeur dan ook.

Minister Pollack-Beighle heeft eerder in De Nationale Assemblee aangegeven dat Suriname op dit moment geen behoefte heeft aan een relatie met Nederland op ambassadeursniveau. Een reden hiervoor is niet gegeven. Koenders merkte op dat op diverse gebieden de samenwerking stagneert omdat de relatie niet op het hoogste niveau in tact is.

Nederland heeft een tijdelijke zaakgelastigde in Suriname. De minister zei dat hij alles wat mogelijk is eraan zal doen om de relatie op ambassadeursniveau te herstellen, maar hij gaat er niet voor bedelen. Hij wees op de historische relatie tussen beide landen en de warme familie- en vriendschapsbanden die er zijn.

Tuesday 19 June
Monday 18 June
Sunday 17 June