166 geslaagd van ambtenarenopleiding
13 Sep, 23:12
foto
Een cursist van de tweejarige ambtenarenopleiding krijgt haar certificaat uitgereikt.


Bij de afgelopen tweejarige Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding II hebben 166 van de 199 cursisten de eindstreep behaald. Met de opleiding wordt gemikt op kwaliteitsverbetering van het midden- en hoger kader van het overheidspersoneel. Het gemiddelde rendement van 74% en 77% over de cursusjaren 2014 tot en met 2017 is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken constant te noemen.

“Laat zien dat uw rugzak, uw bagage, met meer kennis en vaardigheden vergroot en verzwaard is geworden. Laat dit het begin zijn om verder te studeren, tevens een stimulans voor u, maar ook voor anderen uit uw omgeving,” sprak Kavita Gangadien, hoofd Vorming en Opleiding, tegen de cursisten. Nationale en internationale ontwikkelingen zorgen voortdurend voor veranderingen binnen de overheid. Het zijn deze veranderingen die leiden tot hervorming binnen ambtenarenapparaat, waardoor leren een noodzaak blijft.

“Studeren brengt u niet alleen hoger op de ambtenarenladder, maar zorgt ook voor een gezonde en rationele overheidsdienst met een hoge productiviteit enerzijds en goed gemotiveerde ambtenaren anderzijds”, onderwijst Inderpersad Baboeram, onderdirecteur Personeelsbeleid. Volgens het Nationaal Informatie Instituut is de volgende ambtenarenopleiding op HBO-niveau gepland voor 1 oktober 2018.