PALU plaatst kanttekening bij goudvondsten Iamgold
12 Sep 2017, 00:54
foto


Iwan Krolis, de ondervoorzitter van de Surinaamse Iamgold commissie, heeft de vergoeding die hij moet krijgen voor zijn onderhandelingswerk binnen de commissie, nog niet ontvangen. Dit vindt de PALU de partij waar hij toe behoort zeer kwalijk, schrijft haar publiciteitsdienst. De overeenkomst met Iamgold, is in juni 2013 na twee jaar van zware onderhandelingen getekend. De goudvondsten door Iamgold in het Saramaccagebied zijn door het werk van het onderhandelingsteam extra goed nieuws.

Goed nieuws
De enorme goudvondsten door Iamgold in het Saramaccagebied (1,5 miljoen troy ounces oftewel 44.000 kg goud) zijn bijzonder goed nieuws voor Suriname. In de eerste plaats natuurlijk omdat hiermee de continuïteit van het bedrijf tot na 2030 gegarandeerd lijkt met behoud (en zelfs uitbreiding) van een belangrijk aantal arbeidsplaatsen. Door het zachte erts mogen we zelfs rekening houden met een stijging van de productie, wat natuurlijk ook een welkom extraatje zal betekenen voor de Surinaamse schatkist. Internationaal zal deze informatie de kredietwaardigheid van Suriname zeker ten goede komen. Deze goudvondsten zijn zeer beslist een belangrijke opsteker voor Suriname.

Baanbrekend concept
Bij de goede stemming die het nieuws over deze belangrijke goudvondsten teweeg brengt moet toch worden opgemerkt dat waarschijnlijk nog niet helemaal is doorgedrongen waar de werkelijke verworvenheid voor Suriname in zit. Waar het om gaat is namelijk dat van alle goud dat Iamgold in de komende jaren zal produceren in dit gebied, 30% rechtstreeks naar Suriname gaat. Suriname zal alleen nog de winningskosten die bij deze 30% horen betalen. Suriname neemt dus niet deel in de operatie van Iamgold, neen, de overeenkomst houdt gewoon in dat 30% van alle goud van de Staat is. Van de totale productie gaat 70% naar Iamgold en daarover worden zoals dat nu ook het geval is gewoon royalty's en belasting betaald. De 30% waar Suriname nu extra de beschikking over krijgt is vastgelegd in de overeenkomst met Iamgold, welke in juni 2013 na twee jaar van zware onderhandelingen is getekend. Het Surinaamse onderhandelingsteam heeft dit innovatieve en baanbrekend concept ingebracht. Het principe dat hier gehanteerd is zal voortaan een norm moeten zijn voor alle onderhandelingen met buitenlandse bedrijven. Dit is trouwens ook de eerste grote stap naar een 100% Surinaamse mijn, volledig gefinancierd en onder beheer van Suriname met de Surinaamse gemeenschap als partner.

Menigeen zal zich nog de taferelen herinneren in De Nationale Assemblee, waarbij de oppositie probeerde om de regering af te houden van de overeenkomst met de goudmultinational. Men verweet PALU-minister Jim Hok, en daarmee de regering, het land weg te willen weggeven aan een multinational door de introductie van dat andere briljante concept van het verwerkingsrecht binnen de Area of Interest (Gebied van Gemeenschappelijke Interesse/Belang). De Area of Interest (een gebied met een straal van 40 km rondom de verwerkingsplant van Iamgold) moest garanderen dat de 30% die was overeengekomen met Iamgold, ook zou gelden voor elke nieuwe goudexploitatie binnen deze cirkel. Het is namelijk de strategie geweest bij de onderhandelingen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk erts zou worden verwerkt in dezelfde fabriek die al volledig was afgeschreven, wat een hogere benutting van de investering oplevert en dus meer inkomsten voor Suriname. En wat dat betreft is het dan ook prijzenswaardig dat de huidige minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson, ook in de geest van genoemde overeenkomst handelt en zijn volle medewerking verleent om de feitelijke goudproductie zo spoedig een feit te laten zijn.

Smet op hard werk
We mogen elkaar als Surinamers feliciteren met de recente goudvondsten en met de daarmee samenhangende verwachtbare financiële en andere voordelen. We mogen dan ook trots zijn op het Surinaamse onderhandelingsteam dat zich gedurende twee jaar volledig heeft gegeven om uiteindelijk een succesvolle overeenkomst te bereiken. Wat echter een smet werpt op het bovenstaande is dat (anno 2017) nog steeds niet alle leden van het betreffende onderhandelingsteam zijn vergoed voor het werk waar wij nu met zijn allen zo blij mee mogen zijn. De regering heeft tot nog toe namelijk alle onderhandelaars (ook van het team bij Newmont) de door de regering zelf vastgestelde vergoeding doen toekomen, ook zij die volgens de informatie van minister Hoefdraad totaal niets hebben bijgedragen. Evenwel weigert men hardnekkig om Ir Iwan Krolis, de ondervoorzitter van de Surinaamse Iamgold commissie, recht te doen, terwijl hij net als allen binnen dit Iamgold team juist wel keihard heeft gepresteerd. Foei toch regering. Je blijft je afvragen waar de onverhulde en onverdiende rancune jegens de PALU toch zijn oorsprong heeft.

Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU)

Saturday 14 December
Friday 13 December
Thursday 12 December