Colombia: Laatste wapens Farc-rebellen verwijderd
16 Aug, 19:34
foto
President Juan Manuel Santos en VN-functionarissen kijken toe op de laatste container wapens in een demobilisatie zone in Colombia. (Foto: Presidency of Colombia)


De laatste partij wapens die de vroegere Farc-rebellen van Colombia droegen, is verwijderd onder toezicht van de Verenigde Naties (VN). In een kamp in het noorden van het land waar de wapens op een vrachtwagen werden geladen, zei president Juan Manuel Santos dat dit de "laatste adem" was van het 52-jarig conflict met de Farc.

VN-missiehoofd Jean Arnault zei dat er in het afgelopen jaar in totaal 17 containers met wapens zijn overhandigd. Ongeveer 7.000 rebellen zijn gedemobiliseerd en moeten in de samenleving worden geïntegreerd.

De rebellen hebben de wapens ingeleverd, terwijl ze zich verzamelden in de zogenaamde “overgangszones” in Colombia. Van daaruit zullen ze weer in de maatschappij worden opgenomen.

De laatste container wapens is vertrokken uit de Pondores 'overgangszone' in de afgelegen provincie La Guajira. De wapens zullen worden gesmolten en zullen er drie monumenten uit gemaakt worden die in Bogotá, Havana en New York zullen worden geplaatst.
De Farc heeft de VN ook de locatie van haar honderden wapendepots gegeven, waarvan sommige in afgelegen jungle locaties liggen. De VN-monitors hebben sommige al leeggehaald, maar andere zijn heel moeilijk te bereiken.

De VN heeft tot 1 september een mandaat om de wapens van hun bergplaatsen te halen. Na die datum is het de verantwoordelijkheid van de Colombiaanse veiligheidsdiensten om dat te doen.

President Santos zei dat de strijdkrachten zouden worden ingezet in gebieden die door de Farc zijn ontruimd, en dat de overheid zou veiligheid, infrastructuur en medische hulp zal bieden. De Colombiaanse staat is "toegewijd aan de veiligheid van ex-strijders en gemeenschappen in de zones die het gewapende conflict hebben doorstaan".

In het kader van het vredesakkoord dat afgelopen november werd bereikt, zal de Farc tot 2026 tien niet-gekozen zetels in het Congres krijgen en zal aan veel ex-strijders amnestie worden verleend. Die vroegere rebellen die in speciale rechtbanken van mensenrechtenschendingen worden veroordeeld, zullen korte straffen uitzitten en gemeenschapsdiensten verrichten, zoals het verwijderen van landmijnen.

De vrede met de Farc heeft gezorgd voor een dramatische daling van geweld in veel gebieden van Colombia. Maar om totale vrede te bereiken, zal de overheid akkoorden moeten sluiten met kleinere gewapende groeperingen, of moet zij deze groepen die nog actief zijn in het land, verslaan.