Jogi wil uiterlijk dinsdag documenten pand Parijs
12 Aug, 06:23
foto
Assembleelid Mahinder Jogi


Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) verwacht dat de regering de relevante stukken over de aankoop van het ambassadegebouw in Parijs beschikbaar zal stellen. President Desi Bouterse heeft dit toegezegd in De Nationale Assemblee. Jogi zegt in gesprek met Starnieuws dat er veel vragen zijn over het gebouw dat in 2012 is gekocht. Hij wil het besluit van de regering zien in de vorm van een missive en resolutie van de president.

Vanaf de aankoop van het pand in Parijs worden er vragen gesteld over deze kwestie. De regering heeft enkele documenten overhandigd aan De Nationale Assemblee, maar belangrijke informatie ontbreekt. Bouterse zei in het college vrijdag dat het niet nodig is om ophef hierover te maken. De stukken zullen worden geproduceerd en als er iets niet klopt dan zal er daarnaar gehandeld worden.

Jogi vindt het vreemd dat het geld door de Centrale Bank van Suriname indertijd niet rechtstreeks is gestort op de rekening van de verkoper. Hij wil stukken zien waaruit blijkt dat er verrekening heeft plaatsgevonden tussen de verkoper en de ambassade.

Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat het pand op naam van een Naamloze Vennootschap (NV) staat. Jogi stelt dat de NV pas in 2015 eigenaar is geworden van het pand. "Wie beheert de NV, waar zijn de jaarrekeningen, waar zijn er gearresteerde notulen waaruit de koop blijkt," voert het Assembleelid aan. Hij benadrukt dat er tal van vragen zijn die niet beantwoord zijn.

De oppositie had gewaarschuwd voor de koop. "Deze is toch doorgedrukt en nu wil de regering het gebouw weer verkopen. Waarom was het dan nodig om te kopen," vraagt Jogi zich af. Hij verwacht dat de regering uiterlijk dinsdag de stukken doet toekomen aan de volksvertegenwoordiging. Dan zal de begrotingsbehandeling worden afgerond.