'Ingebrekestelling leerkrachten is normale procedure'
12 Aug, 10:08
foto
Vicepresident Ashwin Adhin. (Foto: Raoul Lith)


Vicepresident Ashwin Adhin heeft aangegeven in De Nationale Assemblee dat er geen wraakactie tegen leerkrachten worden genomen die zonder toestemming de vergadering van de Bond van Leraren en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname hebben bezocht. De regering heeft zich op het standpunt gesteld dat het principe van 'no work no pay' gehanteerd wordt.

Onderwijsgevenden van verschillende niveaus over het hele land, hebben een brief van 'ingebrekestelling’ gekregen omdat zij 'onpedagogisch en onverantwoord gedrag' hebben getoond door het bijwonen van 'vergaderingen op 28 en 29 juni' staat er in de brief. Er zullen tuchtmaatregelen tegen hen getroffen worden. Assembleelid Diana Pokie (ABOP) zei dat er een vijandige sfeer wordt gecreëerd met deze maatregel. Zij vroeg opheldering van de regering hierover.

Adhin merkte op dat het meerdere keren doorgegeven is aan de leerkrachten dat er maatregelen zouden worden genomen, indien zij vroegtijdig de school zouden verlaten. "Er wordt slechts een procedure ingesteld van ingebrekestelling. Dat is normaal," zei de vicepresident op basis va de Personeelswet. De mensen moeten zich verweren op basis waarvan moet blijken of er iets aan de hand is. Om de stakingen te beperken had de regering geen andere keus volgens Adhin om duidelijk aan te geven dat geen geld zou worden uitbetaald als er niet wordt gewerkt.