'Regeringbeleid zal land afhankelijker maken van mijnbouw'
11 Aug, 13:48
foto
Henk Ramnandanlal, ondervoorzitter PALU.


De wijze waarop de regering het begrotingstekort over de afgelopen twee jaren heeft gedekt betekent alleen maar dat Suriname nog verder afhankelijk zal worden van de mijnbouw. Dit zegt Henk Ramnandanlal, ondervoorzitter van de PALU en gewezen lid van DNA. Er zou een begrotingstekort van 6% gerealiseerd zijn over het dienstjaar 2016, terwijl de ingediende begrotingen een tekort hadden van 14%. Aan de inkomstenzijde zien wij een lichte groei voor wat betreft de inkomsten uit de goud- en oliesector. Deze zullen verder stijgen over het lopende jaar 2017, maar zullen niet voldoende zijn om de begrote uitgaven te dekken, meent de politicus.

De regering heeft volgens Ramnandanlal in de afgelopen twee jaren weinig gedaan om de productie te stimuleren in de duurzame sectoren zoals toerisme en landbouw. Bij een voortzetting van dit beleid betekent dit dat Suriname verder eenzijdig afhankelijk zal worden van de niet-duurzame mijnbouw. De volgende neergang van de olie- en goudprijs zal daarom nog harder aankomen.

De huidige begrotingen over 2017 vertonen een soortgelijk beeld als die van 2016. Terwijl de minister van Financiën spreekt over een begrotingstekort van 6.5%, is (na wijziging) werkelijk begroot meer dan SRD3,9 miljard aan leningen. "Dat betekent volgens internationale normen dat dat het begrotingstekort meer is dan 13% van ons BBP. Waarom zou je anders gaan lenen als je geen tekort hebt", vraagt Ramnandanlal zich af. "We zien dat de regering dit jaar precies weer op dezelfde manier als in 2015 en 2016 het financieel beleid uitvoert, namelijk gewoon
'op de rem trappen' (lees: lukraak bezuinigen), voortgaan met lenen en rekenen op de meerinkomsten uit de goud- en oliesector". Ramnandanlal: “Op zich is lenen niet erg, maar we hebben gezien dat de regering deze leningen in de afgelopen periode consumptief heeft gebruikt of om andere meer nadelige leningen af te lossen. Dat is geen oplossing, maar slechts uitstel van problemen.”

Langetermijnvisie ontbreekt
In het uitgevoerde beleid ontbreekt verder nog steeds een langetermijnvisie. Ook in het gepresenteerde ontwikkelingsplan 2017–2021 ontbreekt deze visie. Hierdoor is er geen samenhangend beleid om te komen tot een blijvende oplossing van wat dan ook in de komende jaren. "Elk groot probleem dat we thans constateren in onze samenleving vereist een breed gedragen, integrale aanpak die langer dan deze regeerperiode in beslag zal nemen. Deze samenhangende visie ontbreekt nog steeds en is regering Bouterse daarom niet anders dan de voorgaande regeringen Venetiaan: fundamentele oplossingen van diepgaande problemen zoals in de financiële huishouding van de staat, het onderwijs, gezondheidszorg en/of de stimulering van de duurzame productie mogen we niet verwachten. De president en daarmee de regering maakt zich zorgen over deze problemen slechts in woord. Zo wil de regering in woord de voedselschuur worden en de landbouwproductie stimuleren, maar we zien dat slechts SRD 95 miljoen aan leningen voor investeringen in de productie op de begroting staan. Veel te weinig om niet eens de lopende onderhoudskosten van irrigatieleidingen te dekken. Kennelijk leunt ook deze regering op inkomsten uit de goud- en oliesector en de toevallige groei ervan," stelt de PALU-ondervoorzitter.

De huidige meerverdiensten in de economie is slechts toevallig door de lichte verhoging van de goud- en olieprijs buiten de invloedssfeer van de regering, beklemtoont Ramnandanlal. "Net zoals we door de toevallige neergang van de goud- en olieprijs in de financiële crisis zijn geraakt, zo klimmen we nu langzaam uit dit dal, biddend en hopend dat de toevallige internationale omstandigheden ons gunstig zullen blijven. Bij een bewust gevoerd samenhangend beleid van investeren in de duurzame productie en nationale ondernemerschap, samen met financiële hervormingen zouden we niet alleen veel sneller, maar ook blijvend uit dit dal geraken," meent Ramnandanlal.