Landmeters worden schatrijk met nieuwe Perceels ID
11 Aug, 15:34
foto


Bij Staatsbesluit van 4 oktober 2016 (SB 2016 no. 129) heeft de president van de Republiek Suriname afgekondigd het Besluit Perceelsidentificatie, voor het aanduiden van een unieke perceelidentificatie (Perceels ID) voor Suriname.

Na enige vertraging heeft het Management Instituut GLIS (MI-GLIS) gemeld dat het Besluit Perceelsidentificatie vanaf 1 juli 2017 officieel van kracht is en verplicht wordt gesteld, waaraan eenieder gevolg moet geven.

Natuurlijk staat het de Staat vrij te bevorderen dat afscheid wordt genomen van de oude manier van nummering van percelen en over te gaan tot het bepalen van een nieuw identiteitsnummer van percelen. Het MI-GLIS is bevoegd om de Perceels ID toe te kennen en te verstrekken, waarbij alleen beëdigde landmeters zich tot het instituut kunnen wenden om een Perceels ID te verkrijgen.

In de praktijk komt het erop neer dat nog geen twintig beëdigde landmeters, een wettelijk monopolie voor het aanvragen van Perceels ID verwerven en de burgerij zal dat merken. Met het plegen van een investering tussen de 10.000 en 15.000 US dollars door een landmeter, voor de aanschaf van de benodigde apparatuur, rekenen de landmeters tussen de 200 - 300 US$ (SRD 1.600-2.400) per perceel voor het aanvragen van de Perceels ID, terwijl MI-GLIS de landmeter SRD 50 in rekening brengt.

De landmeters houden vol dat de gepleegde investeringen voor het aanschaffen van de apparatuur hoog zijn en rechtvaardigen daarmee hun torenhoge aanvraagprijs van 200-300 US$ per perceel. Deze prijsstelling valt in het rijtje van woekerwinsten, waarbij de gepleegde investering heel gauw terugverdiend is en niet opweegt tegen de gevraagde prijs. Ook komt het voor dat als norm de grootte van het perceel wordt gehanteerd, waarbij er dan nog weer een extra verhoging op de ‘normale’ prijs wordt berekend bij een aanvraag van een Perceels ID.

Een noodkreet en toezicht is gewenst en is meer dan op zijn plaats, die navolging verdient. Terwijl de Staat aan de ene kant grondbezit aanmoedigt, verleent ze monopolie aan een beroepsgroep van landmeters, die ongebreideld haar tarieven vaststelt, zonder dat er enig toezicht daarop is, waardoor deze groep alleen maar schatrijk wordt. Als er 500.000 percelen/concessies in Suriname zijn, dan zullen de landmeters gezamenlijk US$ 100.000.000 (100 miljoen US$) bij een minimale kostprijs van US$ 200 aan omzet verdienen. Tel uit je winst, terwijl de burgerij tot op het bot wordt uitgeknepen.

Wie zal aan de noodrem trekken. Tot op heden heeft het gespecialiseerde orgaan voor de overheid MI-GLIS kennelijk ingestemd met de ongebreidelde verdiencapaciteit van de landmeters en heeft men geen onvertogen woord hiervan aan de gemeenschap laten horen. Zal het de minister van RGB worden of DNA? Terwijl het gras groeit sterft het paard.
Bekend is dat de notarissen, vanwege hun belang en reden, heel zacht hun stem hebben laten horen, aangezien er een sterke afname van passeren van transportakten de afgelopen periode valt te bespeuren.
Al met al, geeft de regering nog steeds niet thuis, terwijl de burgerij aan haar lot wordt overgelaten en overgeleverd is aan de grillen van de landmeters.

Mr. Ramesh Malahe, Advocaat
Gemachtigde