President: Veiligheidsvraagstuk baart regering zorgen
11 Aug, 06:18
foto
President Desi Bouterse


President Desi Bouterse onderschrijft de ernstige zorgen die in De Nationale Assemblee geuit zijn over de criminaliteit. Hij zei donderdag in De Nationale Assemblee dat het veiligheidsvraagstuk de regering zorgen baart. Daarom zal niet nagelaten worden om het uitgestippelde beleid hierover onverkort verder uit te voeren en te intensiveren.

De regering zal de veiligheid van de burger blijven verbeteren en garanderen en wel met alle wettelijk toegestane middelen. De regering blijft samenwerking tussen de instituten bevorderen en versterken en burgerinitiatieven verwelkomen en stimuleren. De regering kiest volgens Bouterse voor maatschappelijk verantwoorde oplossingen. "Ik heb het reeds gezegd, dat de ontwikkelingsrichting waarvoor wij hebben gekozen, ons veel perspectieven biedt. Maar niets op deze wereld komt zonder arbeid en/of zonder offers. Het nemen van soms harde, maar noodzakelijke maatregelen voor de weg vooruit, zal niet altijd te vermijden zijn. Tegelijkertijd wijst de gekozen ontwikkelingsrichting ons de manier waarop wij gelijke tred kunnen houden tussen deze maatregelen en de uitwerking hiervan op de draagkracht van ons volk in de verschillende, opeenvolgende fasen van onze ontwikkeling," zei Bouterse.

Hij benadrukte opnieuw dat er bij ontwikkeling altijd sprake moet zijn van eenheid van, en verdraagzaamheid onder het volk, ongeacht etniciteit, religie, taal en cultuur. Bouterse is niet ingegaan op wanneer er een nieuwe minister van Justitie en Politie zal worden benoemd. De coalitie heeft een motie ingediend rond het criminaliteitsvraagstuk en dringt aan op de benoeming van een minister op dit departement dat waargenomen wordt door Ferdinand Welzijn, bewindvoerder op Handel, Industrie en Toerisme. Ook de oppositie heeft aangedrongen op zo snel mogelijk benoemen van een minister opdat de focus geheel kan worden gelegd op het terugdringen van de criminaliteit.