Interventie president: Aanschaf asfaltplant aanhouden
10 Aug, 17:13
foto
Minister Jerry Miranda vraagt vicepresident missive aan te houden. (Foto: Raoul Lith)


Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie, heeft zojuist in De Nationale Assemblee vicepresident Ashwin Adhin gevraagd om de missive voor aankoop van de asfaltplant aan te houden. Er is hierover ruggespraak gepleegd tussen president Desi Bouterse, de vicepresident en de minister. Miranda zegt dat hij achter de asfaltplant staat, maar na zoveel inzichten en discussies dat deze zaak wordt aangehouden.

De bewindsman blijft erbij dat er niks loos is met de asfaltplant. Miranda zegt dat hij geen boter op zijn hoofd heeft en in de zon kan staan. De bewindsman vraagt om de informatie waarover mensen zeggen te beschikken deze in te dienen. Een commissie van zijn ministerie zal hiernaar kijken en de zaken bestuderen.

VHP-fractieleider Chan Santokhi zei dat aanhouden van de missive een eerste stap is. Er zullen stukken gepresenteerd worden waaruit zal blijken dat de asfaltplant bij dezelfde leverancier veel goedkoper is. Partijgenoot Asiskumar Gajadien zei blij te zijn dat de president ingezien heeft dat het zo niet verder kan gaan. Hij merkte op dat in de documenten veel cijfers ontbreken en misleidend zijn. Hij deelde mee in de derde ronde van de begrotingsbehandeling hij stukken zal presenteren waaruit zal blijken dat dezelfde plant veel goedkoper door de fabrikant geleverd kan worden. De stukken zullen formeel aangeboden worden in De Nationale Assemblee.

Ronnie Brunswijk, fractieleider van ABOP, zei dat hij opgelucht was toen hij hoorde dat er een asfaltplant zou komen. Daarna heeft hij gehoord dat de prijs overdreven zou zijn. Er moet naar de prijzen gekeken worden. NDP-fractieleider André Misiekaba zei dat de president de ruimte heeft gecreëerd door te stellen dat de informatie ter beschikking wordt gesteld. Misiekaba stelde dat zijn fractie volledig staat achter aanschaffen van een asfaltplant. Door de ruimte die het staatshoofd heeft geboden, moet men inkomen en de informatie aandragen. De vicepresident benadrukte dat als de inzichten niet veranderen de regering voortgaat met de aanschaf. Het ligt nu aan de mensen die kritiek hebben om de regering te overtuigen van andere inzichten.

Aangezien de regering nog diverse aanpassingen zal aanbrengen in de begroting, heeft de vicepresident meer ruimte gevraagd aan De Nationale Assemblee. De vergadering is door Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons verdaagd naar de volgende week dinsdag.