Bouterse: Gezondheidszorg zal beter gemaakt worden
11 Aug, 00:01
foto
President Desi Bouterse donderdag in De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)


President Desi Bouterse is ervan overtuigd dat het op korte en middellange termijn zal lukken om de gezondheidszorg beter te maken. "De structurele zwakten in onze gezondheidszorg worden pijnlijk in perioden waarin wij met serieuze financiële uitdagingen worstelen. Dat is nu weer zo en de heersende situatie in de gezondheidszorg vereist zowel onmiddellijk ingrijpen als structurele correcties. Vooral de laatste zijn in de afgelopen decennia uitgebleven," benadrukte Bouterse donderdag tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee.

De president merkte op dat de crisis naast de uitdagingen ook een mogelijkheid biedt om ‘vastgeroeste’ gewoontes en structuren, die niet meer bij de huidige situatie passen of kunnen, te veranderen. De essentie van de kortlopende maatregelen is een financiële injectie die de continuïteit van het systeem moet garanderen. Het fundamentele probleem is de onevenwichtigheid tussen de inkomsten uit de premies voor de zorgverzekeringen en de kosten van het zorgpakket dat geboden wordt. Dit heeft vooral in de afgelopen twee jaren geresulteerd in een serieus financieel probleem voor de Staat die extra subsidies moet opbrengen.

Ook de voornaamste gezondheidszorg instituten, zoals ziekenhuizen die het zorgpakket onder de kostprijs moeten leveren, zijn in problemen gekomen. De president zei dat deze financiële injectie, waar de overheid niet aan ontkomt, onder de volgende voorwaarden gegeven zal worden:
1) Het premiesysteem zal zodanig geherstructureerd moeten worden dat meer draagkrachtigen ook meer bijdragen, terwijl ook het basiszorgpakket middels vrijwillige bijdragen gevarieerd zal moeten worden. Hierbij zal de Regering het principe dat de armen en minder draagkrachtigen ondersteund worden, blijven toepassen en verbeteren.
2) De kostenstructuur in de gezondheidszorg moet transparant en gerationaliseerd worden.
3) Automatisering ten behoeve van Population Health Management brengt ook transparantie waarmee we verspilling kunnen voorkomen en een eerlijkere verdeling van inkomens kunnen bewerkstelligen. "We moeten het zichzelf verrijken in de gezondheidszorg stoppen en weer de focus op de preventie en op de patiënt richten," betoogde de president.