Hoefdraad: Geen SOS nodig voor begroting 2017
10 Aug, 00:01
foto
Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën beantwoordt vragen. (Foto: Raoul Lith)


Minister Gillmore Hoefdraad vindt niet dat het nodig is een SOS signaal te geven over de begroting 2017. Het is niet nodig om de hulp in te roepen van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) die een dringend beroep gedaan heeft op alle 51 Assembleeleden om de begroting 2017 te corrigeren. De VES vindt het budget buitenproportioneel en zal de economische crisis consolideren. De bewindsman wuifde ook opmerkingen van oppositieleden over het begrotingstekort en hoe dit gefinancierd wordt, weg. Hij is het er ook niet mee eens dat er niet genoeg middelen zullen zijn om de lopende uitgaven te kunnen financieren.

Hoefdraad vindt dat de focus gericht moet zijn op de realisatiegraad en absorptiecapaciteit van de verschillende ministeries. "Wat is dat wat wij kunnen doen? Wij hebben nog 3,5 maanden voor het effectief uit te kunnen geven aan projecten." De bewindsman merkte dinsdagavond bij de behandeling van de begroting op dat iedereen die op Financiën heeft gezeten, precies weet hoe vaak genoeg er verkeerd wordt ingeschat over de realisatie. "Wij hebben torenhoge tekorten gehad in het verleden. En deze werden netjes teruggebracht naar het niveau waarop het land in feite zich kon bewegen. We hebben de zaken goed onder controle op Financiën. Het tempo van uitgeven wordt van daaruit bepaald op basis van de beschikbare middelen," voerde Hoefdraad aan.

De rol van Financiën is om op basis van de realisaties aan de ministeries de kaders voor een realistisch plannen en realistische uitgaven aan te geven, benadrukte de minister. "Bovendien is er nog een ander belangrijk instrument dat gehanteerd wordt, namelijk de sturing vanuit Financiën om echt goed op de centen te letten. Het resultaat van dit geheel blijkt uiteindelijk uit de cijfers over de overheidsfinanciën die frequent aan u worden opgestuurd en die ook gepubliceerd worden. Hierbij geef ik u opnieuw het resultaat door: tekort in 2015: 10% van het BBP; tekort in 2016: 6% van het BBP; tekort in de eerste helft van 2017: 3% van het BBP." Deze cijfers werden in twijfel getrokken door onder andere Asiskumar Gajadien en Krishna Mathoera van de VHP. Volgens Mathoera is er nauwelijks SRD 12 miljoen over om salarissen te betalen als alle onkosten afgetrokken worden. Gajadien voerde aan dat het financieringstekort 16% van het BBP is, terwijl de regering maar 6,5% kan lenen. Hoefdraad sprak de cijfers die gepresenteerd werden door de oppositieleden tegen.

Hoefdraad merkte op dat de nota's van wijzigingen de ramingen van de ministeries voor hun operationele kosten en programma’s voor het gehele jaar geven. De ministers hebben in de afgelopen dagen het beleid voor hun respectieve gebieden uitgelegd en de reeds gepleegde als wel de voorgenomen bestedingen verduidelijkt. "U mag verwachten van Financiën dat in de verdere uitvoering wij een constante ruggespraak zullen houden met als voornaamste doel de stabiliteit van de staatsfinanciën te bewaken. That is our job, en dit zullen we voortzetten. Als de realisatie niet meer binnen 2017 mogelijk is, dan zal ze verschoven worden. Ik verwacht dat in 2018 er follow-up zal zijn van veel dat in 2017 is aangevangen. Wat dit betreft denk ik dat de track record die aantoont dat vanaf 2016 het tekort is verminderd, de boventoon zal blijven voeren, en dat dit scherp in de gaten zal worden gehouden," gaf de minister te kennen. Vanmiddag wordt de begrotingsbehandeling voortgezet en volgens verwachting afgerond.