ABOP staat stil bij rol Inheemsen en Javanen
09 Aug, 08:36
foto


(Aangeboden)

De ABOP staat voor de landrechten, het onderwijs, goede huisvesting en de gezondheidszorg. Wij willen bijdragen aan het verbeteren van de positie van de gehele Surinaamse bevolking. Maar als de regerende coalitie niet in staat is een gedegen plan te operationaliseren, gaan wij als land maar op ad hoc basis voort. In een crisis waar de meeste Surinamers zekerheid van huisvesting ontberen en met pijn en smart moeten bekijken hoe de euro’s voor de huur aan het eind van de maand betaald wordt, moeten wij onze onzekerheid troosten met holle frasen die geuit worden over woningbouw. En wanhopig toekijken hoe huizen en bouwrijpe kavels van 400 m2 in US dollar-prijzen te koop staan, terwijl wij SRD verdienen. In deze staan wij samen met onze Indiaanse broeders in hetzelfde dal van onzekerheid over huisvesting, activiteiten en rechten.

We spreken vol respect over oude samenlevingen zoals de Romeinen, de Grieken en Israëliërs, maar staan onvoldoende bij stil dat wij in het district Sipaliwini rotstekeningen hebben die naar schatting 5000 jaar oud zijn. Dit is een tijdsperiode die voorbijgaat aan de eerste piramiden van Egypte, de hangende torens van Babylon of de veroveringen van Alexander Magnus. Voordat Hamurabi de eerste wetten vastlegde en de Arabieren wiskunde ontdekten hebben voorouders van onze Indiaanse Surinaamse broeders rotstekeningen achtergelaten om ons te bewijzen van hun bestaan.

Zij zijn de eerste bewoners van Zuid-Amerika, de beschermers van de longen van de aarde en leven vaak onder zware omstandigheden met ontbering van basis levensbehoeften zoals leidingwater en elektriciteit. Van de grote Zuid-Amerikaanse Indiaanse samenleving rest nu slechts 20.000 Indianen in Suriname. Trotse krijgers die onder het juk van imperialisme gebukt zijn gegaan en de eerste tol hebben betaald voor de plantage economie, die Europa zo rijk heeft gemaakt. Een imperialistische plantage economie die tot de 20 eeuw in stand is gehouden, door een enorme tol op onze Javaanse broeders uit Indonesië te heffen.

Mensen uit Java, Indonesië die vaak onder valse en misleidende voorwendselen op boten zijn gezet. En naar voor hen vreemde plaatsen werden gebracht om voor het minimale en onder onmenselijke omstandigheden te zweten en onder contract te werken. Met leugens over vrije geneeskundige behandeling, hoge lonen, vrije woning en een vrij stukje grond werden contracten met deze immigranten getekend. Deze contracten arbeid had veel van een verkapte vorm van slavernij. Meer als 30.000 Immigranten zijn in de periode 1890 - 1939 uit Indonesië naar Suriname gebracht.

Als wij nu naar de Surinaamse samenleving kijken zouden wij niet over een Suriname kunnen praten met het ontbreken van onze Indonesische broeders. Geen enkele Surinamer kan leven met het gemis van de Javaanse culinaire pracht. Zij hebben een hardwerkende, open en eerlijke cultuur met zich uit Indonesië meegebracht, die onze Surinaamse cultuur onmeetbaar en op elk niveau versterkt heeft.

Als wij terugblikken, dan mogen wij zeggen dat we trots zijn op onze Javaanse broeders en zusters voor al hetgeen zij doorstaan en vooral overkomen hebben, wij moeten putten uit hun reeds bewezen kracht.

Dankzij onze Indiaanse broeders mogen wij trots zijn om te zeggen "mi na Srananman". Er is veel kracht in ons Surinaams bloed en veel potentie in ons volk.

De ABOP, een nationale partij, staat stil bij deze bijzondere dag, waar wij de dag der inheemsen en de Javaanse immigratie als een volk eensgezind vieren. Daarom geloven wij in de kracht van onze natie en de potentie van elke Surinamer.

Namens de ABOP, wordt de totale Surinaamse gemeenschap gefeliciteerd met deze dag.
Un psa wan Blessi Dey.