Column: Politieke Borrelpraat 366
30 Jul 2017, 22:23
foto
Stafdorp Moengo wordt bewaakt door het leger.


“Yongu, wat een week soso breaking news.”
“Zoals: vermoedelijke Isis-terroristen opgepakt.”
“In eerste instantie inclusief Lonnies dochter.”
“Waarom werd die zowat meteen vrijgelaten? Relaties of supersnel bewezen onschuld?”
“Vandaar dat Lonneman nu netjes zegt: laat het onderzoek z’n beloop hebben.”
“Maar wattebout dat gedoe daar in Moengo rond dat stafdorp met de stafclub Casablanca en omliggend sportterrein dat nu in de boezem van de staat is gekomen?”
“Wie dat toegewezen krijgt, maakt er met een minimum aan investeringen een riant gelegen luxe toeristisch ressort van.”
“Vandaar dat ‘die ene kant’ met zogenaamde wilde occupanten de zaak naar zijn kant toe poogde te trekken.”
“En toen heeft ‘die andere kant’ het terrein snel-snel tot militair terrein verklaard en de boel onder bewaking gezet.”
“En als de ene kant toch blijft opspelen en moeilijk blijft doen, laat de andere kant snel even weer de dochter in het belang van het onderzoek voor verhoor ophalen; dan houdt de ene kant zich meteen rustig.”
“Dus volgens jouw alcoholische visioenen is die kwestie rond die vermeende terroristen een soort rookgordijn om de aandacht van die sjweef teki van de Suralco-erfenis af te leiden.”
“Dat zeg jij. Heb je mij dat horen zeggen?”
“En dan is dat snel loslaten van dochter een mooie manier om onwelvoeglijke bemoeienissen van de kant van papa tegen te gaan?”
“Na yu tak’so. A no mi.”
“En natuurlijk hoor je weer over die twee aangehoudenen: ‘het waren toch van die lieve jongens, ze deden geen vlieg kwaad, ze waren zo behulpzaam, ze hielpen oudjes bij het oversteken, ze groetten iedereen in de buurt…”
“Dat kan toch? Hoe vaak zijn inderdaad zulke lieve jongens onschuldig opgepakt en zelfs veroordeeld? Zo vaak dat daar een juridische term voor bestaat, namelijk: een gerechtelijke dwaling.”
“En ik vraag me af: waarom weer eens die waas van geheimzinnigheid, nu vanuit het OM; no taki, tyup, na bhol, quiet please, persstilte en dat soort naar censuur riekende zaken?”
“Ja, heel vreemd. Terecht merkt Gi-no-wannie in de Kringen op dat de Zie-Ai-Fie-Die, onze secret supercops, deze zaak zo lang heeft voorbereid, nu heeft ingegrepen en het een week moet duren voordat er een persconferentie van de minister komt.”
“En bet your life: het wordt een persbriefing: niemand wat mag vragen, de pers moet maar ja-knikkerig het voorgeschoteld verhaal slikken, het buitenland is weer de schuldige of zoiets, maar alles is onder controle, dus: alle vredelievende moslims, joden, Jehova’s, Ariërs, roomsen, protestanten, Sanatans en heidenen in ons land, wij die zo hoog scoren op de internationale religie-tolerantieschaal, brada nanga sisa, weest gerust, alles komt terecht, hori vaste san yu abi, let’ n’a faya, neks no fout, heri libi te….”
“Ja, is genoeg nu, drink liever gewoon door en zeg niets meer.”
“Ik vind dat die advocaat van die jongens op z’n minst even mag zien hoe ze eruit zien, en hun stem mag horen, al is het van een afstand. Zijn ze echt zo levensgevaarlijk dat ze totaal van een ieder afgeschermd moeten worden?”
“Maar hoe vinden jullie het? Onze kawolasi, sorry, coalitie doet opeens kritisch tegen de regering. Un’no volg Misi Keba?”
“Ach, ik geloof daar niets van, schijn bedriegt, rookgordijn leggen, mensen voor de gek houden, zo van: saaaaang, coalitie e vlam egi regering.”
“Nu pas heeft Misi door dat het versneld opheffen van de woningnood de hoogste prioriteit moet hebben. Dan speelt dit sinds de regering Shankar-Arron?”
“Zolang die coalitie geen dwangmaatregelen tegen de regering aanneemt, of een minister die steeds weer niet presteert wegjaagt, geloof ik neks van dat kritische van de coalitie.”
“Ja, maar de oppositie zit ook maar steeds alles van de coalitie af te kraken, en daardoor moet de coalitie steeds alles van de regering goedkeuren.”
“Misi Klari leti: het zijn de lobbygroepen die het beleid bepalen, niet die veelal zwak geschoolde poppenkasters in ’s Lands Babbelzaal.”
“Maar hoe langer men wacht met openlijk te vertellen wat er aan de hand is met die vermeende terroristen, hoe meer er allerlei geruchten de ronde gaan doen, vooral op de social media.”
“Dat weet men, misschien houdt men juist daarom de zaak zo lang achter de schermen. Dan weet men dat iedereen naar die kant kijkt en daarop springt, zodat men z’n ‘zaakjes’ aan de andere kant snel-snel kan regelen.”
“Nou, ik vind deze suggestie van jou te ver gaan, hoor. Je moet echt minder gaan drinken. Je krijgt teveel wilde fantasieën.”
“Maar als Rikkie Stootgraag dingen over ons vervuild leidingwater via diezelfde social media naar buiten brengt, beginnen een paar kwakers in DNA meteen te kwekkelen dat de social media aan banden gelegd moeten worden.”
“Maar er komt inderdaad ook veel fake news op die social media. Zoals laatst van die zogenaamd in brand staande politiewagen op de Bosjebrug. Je ziet toch meteen dat het die rode zwaailichten van die politiewagen zijn, weerkaatst door regenval en genomen vanachter een nattige autovoorruit door een trillend mobieltje?”
“Maar je hebt altijd van die dommies die dat verhaaltje erbij geloven en nog erbij doorsturen.”
“En wat vinden jullie van die federatie van Bijzondere Scholen, die Fibos; ze weigeren hun brief aan de ouders over die verhoging van die ouderbijdrage in te trekken, zolang de overheid hen voor het komende schooljaar niet 80% van de subsidie uitbetaald.”
“Ik geef ze groot gelijk. Als de overheid geen geld heeft, trek dan die subsidie in. Maar niet omdat je geen stemmen wil verliezen, subsidieer je maar alles, speel je maar sinterklaas met ons belastinggeld en blijft er niet eens genoeg geld over om bijvoorbeeld noodzakelijke stoplichten aan te leggen of te repareren of levensreddende wegmarkeringen aan te brengen of overheidsgebouwen zoals die bouwval van het hoofdkantoor van Justitie en Politie te repareren.”
“Maar het is comptabel niet mogelijk om 80% subsidie voor het komende schooljaar nu uit te betalen.”
“Maar opeens konden de achterstanden van twee jaren wel snel-snel betaald worden, als die brief naar de ouders maar werd ingetrokken. Was dat comptabel wel mogelijk?”
“Ze gaan nu via Sociale Zaken aan de ouders die dat niet kunnen betalen, subjectsubsidie geven.”
“Heel goed. Maar hoe zal men tussen nu en oktober nagaan wie er werkelijk niet kan betalen als die hele goegemeente daar bij sociale zaken gaat staan huilen en klagen dat ze het niet kunnen betalen?”
“En nu vragen mensen zich opeens af wat het Bijzonder Onderwijs zo bijzonder maakt. Alleen omdat er godsdienst wordt gegeven?”
“Echt niet alleen daarom. Omdat de morele waarden en normen vanuit die godsdiensten ook aan de leerlingen worden overgedragen en ook omdat er niet om de haverklap gestaakt wordt door die Kofferbende zonder ethiek en moraal.”
“Maar er wordt nu her en der gediscussieerd over hoe ons onderwijs op te krikken, overal hoor je mooie plannen met geweldige vooruitzichten.”
“In dit land kunnen we voor het vak Plannen Maken een tien krijgen, maar voor Plannen Uitvoeren een twee.”
“Kijk alleen maar naar het vroegste niveau, de crèche-opvang. Daar moet er al een gedegen voorbereiding vooral op taalgebied van die kleintjes plaatsvinden.”
“Nou, terecht vraagt Gi-no-wani zich af hoe bepaalde van die in actie zijnde crèche-personeelsleden die job hebben gehad, als je kijkt naar hun gedrag voor de camera.”
“Ja, maar gezien de lage instroomeisen en salarissen gaan beter opgevoeden en opgeleiden elders werken.”
“En dan het niveau van vele van die tegenwoordige lagere schooljuffen. De termen die ze uitslaan, hun marktwijverig gedrag en de stommiteiten die ze aan de kinderen leren, verschrikkelijk! En je moet durven er daar als ouders voor op te komen: je kind wordt meteen ‘gedrukt’ door de juf of moet de halve dag overliggen.”
“Dat is begonnen toen Wilgo Koffer het van Ronald von Para gedaan kreeg dat lbgo-meisjes naar de opleiding voor kleuterleidsters en 1e klas lagere school, het ACI, konden en alsjeblieft niet naar het IMEAO en dat de instroom voor de Kweekschool tot mulo verlaagd werd. Sorry, maar is het echt begonnen.”
“Inderdaad, want vooral de juffen in de kleuterklas en in 1e klas van de lagere school moeten bij voorkeur thuis in de schooltaal zijn opgevoed. Zulke juffen kunnen dan denken in die taal; spreken en schrijven die veel beter, en hebben een leestraditie. En dat dragen ze dan ook over aan die kleintjes.”
“Helemaal eens. En juist die lbgo-meisjes die van huis uit de schooltaal niet kenden, het was voor hen een vreemde taal, worden als onderwijskrachten ingezet op scholen met overwegend kinderen in diezelfde situatie. Dan zakt het niveau van die kinderen nog verder weg. Juist op die scholen moet je die leerkrachten plaatsen die de schooltaal op en top beheersen; die kunnen die kinderen met een taalachterstand vanaf de kleuterklas omhoog trekken.”
“Dus het probleem is dus niet die veeltaligheid of dat Nederlands als schooltaal?”
“Wat een lariekoek! Als dat zo was, hoe hebben onze ouders en grootouders, die die taal nog erger van huis uit niet kenden, wel een hoog niveau kunnen halen dankzij het onderwijs in deze zelfde schooltaal?”
“Simpel. Omdat ze van goed geschoolde leerkrachten les kregen die konden lezen, denken, schrijven en zich goed uiten in die schooltaal.”
“Nu zijn er plannen om de instroomeis voor de kweekschool op te trekken naar havo.”
“Goed begin, maar een instroomtoets, zeker voor het ACI, is ook belangrijk: kunnen ze kort hun gedachten op papier zetten en een redactiesom maken, geen multiple choise, laat ze schrijven. En hen een mondelingetje afnemen, kijken of ze zich redelijk in de schooltaal kunnen uiten.”
“Gelukkig heb ik van die goede leerkrachten les gehad, een toast op die groep, die toen de basis heeft gelegd dat wij het tot ingenieurs, doktoren, kortom tot academici en professoren……
“…en zuiplappen…”
“Klets niet, kortom, dat we het zover hebben geschopt.”
“Ja, een toast op die gedreven leerkrachten.”

Rappa