Hoefdraad: Fraudeurs bij Belastingen worden gestraft
17 Jul, 13:51
foto
Minister Gillmore Hoefdraad


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën om een reactie gevraagd over de miljoenenfraude bij de Belastingdienst, zegt aan Starnieuws dat schuldigen gestraft zullen worden. Er is minimaal SRD 5 miljoen achterovergedrukt door medewerkers van de Belastingdienst.

Personeelsleden worden ervan verdacht bewust gemanipuleerd te hebben met innings- en betaalprocessen van het Ontvangkantoor der Directe Belastingen. Hoefdraad deelt mee dat de fraude is ontdekt door de verscherpte controle. Enige tijd is het ministerie bezig met het aanbrengen van verbeteringen aan het systeem, zodat de belastinginning efficiënt kan verlopen. Ook bij de douane worden continu verbeteringen aangebracht.

De minister heeft onlangs besloten dat belastingplichtigen via de banken de verschuldigde bedragen moeten voldoen. De Surinaamse Postspaarbank is vandaag begonnen met het verlenen van service bij de Belastingdienst. Er wordt ook aan gewerkt aan het opzetten van een complete afdeling Klantenservice.

Hoefdraad zegt dat het onderzoek naar de fraudezaak enige tijd gaande is. Mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan fraude, zullen zonder aanzien des persoons worden gestraft.

Tuesday 19 June
Monday 18 June
Sunday 17 June