Bisschop Choennie verbreedt draagvlak voor verzoening
17 Jul, 00:01
foto
Bisschop Karel Choennie


"Mijn initiatief gaat veel verder dan alleen het belang van de president en de overige verdachten. Bij mij gaat het om de toekomst van Suriname. Onze aandacht gaat al 35 jaren naar de decembermoorden. Het moet geen kunu worden. In de verschillende verklaringen heb ik steeds gewezen op de verdeeldheid en fragmentatie die er heerst onder de Surinaamse bevolking. Die verdeeldheid gaat door de hele samenleving: in kerken, in families, in vriendenkringen, in de sport, in het economisch leven, in het onderwijs, etc. Die verdeeldheid moet geheeld worden." Dit antwoord geeft de Rooms-katholieke bisschop Karel Choennie op vragen van Starnieuws.

De geestelijke heeft in maart het initiatief genomen om gesprekken te voeren die moeten leiden tot verzoening. Met de uitspraak van de rechter over het 8 december strafproces komt er in zijn optiek geen eindpunt omdat Suriname ernstig verdeeld is hierover. "Daarom zou er ook gesproken moeten worden over veel brandende zaken zoals het in hoger beroep gaan van de verdachten of het Openbaar Ministerie, omdat dit ons nog eens enkele jaren nodeloos verdeeld zal houden. De oudere politici en juristen moeten zich serieus afvragen of zij na hun dood Suriname verdeeld willen achterlaten," benadrukt Choennie. "De nabestaanden nemen eveneens een afwachtende houding aan en wachten op het vonnis. Ik ben van mening dat zij ook verder moeten denken aan de toekomst van Suriname."

Draagvlak
Via de Apostolische Nuntius (de vertegenwoordiger van de paus voor de regio) op Trinidad & Tobago heeft de bisschop contact gehad met het Vaticaan. De bereidheid om het initiatief te ondersteunen is er, maar er moet eerst een fact finding mission vanuit Vaticaan naar Suriname komen. De regering moet daar formeel een verzoek toe doen. De secretaris-generaal van de OAS wil eveneens het initiatief ondersteunen. "Hij heeft mij geschreven en een afschrift is via de geijkte kanalen van Buitenlandse Zaken geruime tijd geleden bekend gemaakt aan de regering van Suriname. De OAS is bereid om binnen onze constitutie en haar eigen verdragen, te helpen zoeken naar een oplossing. Maar: evenals het Vaticaan kan de OAS slechts ondersteunen na een formele uitnodiging van de regering van Suriname. Dat alles was in volle gang maar na de eis van de auditeur militair is er een grote stilte gevallen," zegt de bisschop.

"Nadat het CCK en de IRIS mijn initiatief hebben ondersteund, heb ik gepoogd de Surinaamse Moslim Associatie, die geen lid is van de IRIS, erbij te betrekken. De tekenen zijn hoopvol dat zij zich zonder reserve zal aansluiten bij dit initiatief. Ik heb reeds bij de Volle-Evangeliekerken aangeklopt, maar daar is er nog geen respons. Vervolgens zal ik met de politieke partijen praten, de vakbeweging en het bedrijfsleven. Ik heb een team van onpartijdige deskundigen achter mij", antwoordt de bisschop over draagvlak voor zijn initiatief.

Niet aan de rem getrokken
Choennie vindt dat het van wijsheid getuigt dat president Desi Bouterse de resolutie waarin het vertrouwen in de Procureur-generaal is opgezegd, heeft ingetrokken.
"Ik neem het de adviseurs van de president zeer kwalijk dat zij hem in zo een positie hebben gebracht. Het is overigens een regeringsbesluit geweest dus de vicepresident en ministers zijn erbij betrokken geweest. Zij hebben hun handtekening eronder gezet. Zij hadden aan de rem moeten trekken door hun geweten te laten spreken en zich te laten informeren over de wettelijke regelingen ter zake. Van hen had ik niet verwacht dat ze mee zouden werken aan intimidatie.

Er is maar één katholieke minister in dit team, die heeft pater Esteban Kross doen hollen en draven om bij zijn beëdiging aanwezig te zijn, en als het waar is dat hij mede ondertekend heeft, neem ik het hem zeer kwalijk. Bij een eed aan God beloven wij naar eer en geweten te handelen. Wat voor eer was er te behalen om de Procureur-generaal te intimideren? Eén gewetensvolle stem is voldoende om de geschiedenis te veranderen, denk maar aan George Hindori. Maar net als bij de aanname van de Amnestiewet in 2012 constateer ik dat eigenbelang en partijbelang staan boven landsbelang," zegt de kerkelijke leider.