Natuurbeschermingswetten op de operatietafel
16 Jul, 14:42
foto


Op verzoek van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) ondersteunen Conservation International Suriname en WWF Guianas de transformatie van de huidige Natuurbeschermingswet naar een Wet Duurzaam Natuurbeheer. Het ‘Project Onze Natuur op 1’ heeft als doel de bestaande natuurbeschermingswetten te updaten met het oog op het behouden van Suriname als groenste land ter wereld.

"Suriname is het groenste land ter wereld en is lange tijd een voorbeeld voor de rest van de wereld geweest, wanneer het ging om het ontwikkelen en uitvoeren van wetgeving ter bescherming van onze natuur. Door omstandigheden zijn wij deze voorhoede positie door de jaren heen kwijtgeraakt. Het gevolg is dat de huidige wetgeving momenteel niet voorziet in bijvoorbeeld de bevolking duurzaam
gebruik te laten maken van de natuur, cultureel erfgoed te beschermen, schoon drinkwatervoorraden adequaat te waarborgen, de unieke biodiversiteit en ecosystemen te behouden, of de gevolgen van klimaatverandering afdoende te mitigeren. Bovendien kan Suriname niet of moeilijk voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de verschillende milieuconventies. De natuurbeschermingswet,
die nog stamt uit 1954, is dus dringend aan vernieuwing toe," zegt Erlyn Power
Project Manager-Revision Nature Conservation Law.

Natuur raakt alle groepen in de samenleving. Groepen die allen hun eigen kennis en expertise hebben opgebouwd. In een multi-stakeholder proces zal deze kennis gebundeld worden om te komen tot vernieuwde wetgeving binnen het 'Project Onze Natuur op 1'. Middels workshops en themameetings zullen de verschillende gaps in de huidige wetgeving geadresseerd worden, waarna er suggesties gedaan zullen worden voor vernieuwde wetsartikelen. Tevens zal het ministerie van RGB een
adviesgroep voorzitten die het proces ondersteunt met haar bestaande kennis en ervaring.

De eindproducten van dit proces, vernieuwde natuurwetgeving, zullen aan De Nationale Assemblee worden aangeboden. De focus is om door gezamenlijke inspanning Suriname zijn voorhoederol qua visie over natuurbeheer ultimo december 2018 weer terug te geven. Een positie die past bij Suriname
als groenste land van de wereld, stelt Power.

Tuesday 19 June
Monday 18 June
Sunday 17 June