Bacheloropleiding voor leerkracht Speciaal Onderwijs
15 Jul, 22:53
foto
Minister Robert Peneux spreekt de leerkrachten toe bij de opening van de inschrijving voor deelname aan de bachelor opleiding. (Foto: Soe-Ann Filemon)


Vanguard Community College speelt in op de grote behoefte die er bestaat voor professionalisering binnen het Speciaal Onderwijs. De inschrijving voor deelname aan de bacheloropleiding voor leerkracht Speciaal Onderwijs is woensdag door minister Robert Peneux geopend. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur onderschrijft dit initiatief en de behoefte die daarmee gepaard gaat. Dit komt tot uitdrukking in de additionele vergoeding die leerkrachten ontvangen indien zij een specifieke opleiding voor het Speciaal Onderwijs, zoals deze, met succes hebben afgerond.

De opleiding is een product van Vanguard Community College, een in januari 2017 opgericht instituut voor hoger onderwijs in Suriname. In nauwe samenwerking met het Indiana University of Pennsylvania Research Institute (IUP-RI) werd een curriculum ontwikkeld wat naadloos aansluit op het kweekschoolprogramma en wat leerkrachten kennis en vaardigheden meegeeft om op de juiste manier onderwijs te bieden aan kinderen met speciale behoeften.

Annelot Themen, directeur van Vanguard Community College, informeerde de leerkrachten over de inhoud van de opleiding. De opleiding is speciaal ontwikkeld voor mensen die al een kweekschooldiploma hebben, en omvat twintig vakken die verspreid over twee jaar worden aangeboden. Zij geeft aan dat de opleiding een sterk praktisch karakter heeft. Leerkrachten die de opleiding volgen, zullen worden gestimuleerd om datgene wat de opleiding hen biedt, onmiddellijk in de praktijk te brengen.

Het Speciaal Onderwijs wordt bezocht door leerlingen die om verschillende redenen niet mee kunnen in het reguliere onderwijs, wat maakt dat hun leerbehoeften anders zijn dan die van de doorsnee-leerling. Zo krijgen leerkrachten in het Speciaal Onderwijs onder andere te maken met leerlingen met
stoornissen in het autisme spectrum, gedragsstoornissen en verstandelijke beperkingen. Momenteel is een groot aantal leerkrachten dat in het Speciaal Onderwijs werkzaam is niet adequaat hiervoor opgeleid. Het zijn voornamelijk leerkrachten met een kweekschool-diploma, die naar eigen inzicht het curriculum aanpassen aan de behoeften van hun leerlingen.

Minister Peneux benadrukte in zijn toespraak de grote behoefte aan bijscholing van leerkrachten in het Speciaal Onderwijs. Hij wees op de kwetsbaarheid van deze groep kinderen en op de verantwoordelijkheid die rust bij de samenleving, om er voor te zorgen dat deze kinderen goed terecht komen. Hij uitte zijn genoegen over het Vanguard-onderwijsprogramma voor Speciaal Onderwijs, waarmee zowel de overheid als de private sector hun verantwoordelijkheid nemen. Vanuit de private sector zijn expertise en kapitaal bijeengebracht om deze opleiding op te zetten; en de overheid faciliteert met gesubsidieerde studieleningen via de nationale ontwikkelingsbank met zeer redelijke rente en soepele aflossingen; en een passend salaris behorende bij de bachelor in education graad, meldt het instituut.