Correctie NDP
15 Jul, 10:00
foto


Op vrijdag 14 juli 2017 is op verschillende nieuwssites een artikel met als titel NDP-Jongeren: 'De Rechterlijke macht, Oppermacht?? verschenen dat
afkomstig is van de NDP Jongeren.
Door oplettende lezers is onder hun aandacht gebracht dat de bronvermelding met betrekking tot informatie voorkomende in het voornoemde artikel ontbrak. Ook de redactie van Starnieuws attendeerde de NDP Jongeren op deze ernstige tekortkoming.

Gebleken is dat de bronvermelding per abuis niet vermeld staat onder het artikel. De NDP Jongeren benadrukken dat er op geen enkele wijze sprake is van opzet. Op Social Media zijn de jongeren beschuldigd van het plegen van plagiaat. In deze politiek uitdagende tijd kunnen de NDP jongeren zich voorstellen dat men dat doet. Indachtig wat de NDP geleerd heeft van haar voorzitter, D.D.Bouterse, om niet alleen groot te zijn in aantal, maar ook groot te zijn in handelen, neemt de partij de volledige verantwoordelijkheid van het onzorgvuldig handelen op zich en biedt haar welgemeende verontschuldiging aan het publiek. Hierbij wordt de bron vanwaar een deel van de in het artikel opgenomen informatie afkomstig is, alsnog doorgegeven.

De NDP benadrukt evenwel dat de kern van het artikel van de NDP Jongeren bezien in het licht van de discussie rond het functioneren van de rechterlijke macht en de constructieve bijdrage die de jongeren wensen te leveren aan deze maatschappelijke issue, niet verlegd moet worden.

Drs. André Th. Misiekaba
Ondervoorzitter