Rosebel overhandigt boek over Brokopondo aan dc Pansa
15 Jul, 18:30
foto
Sustainability Manager van Rosebel, Jerry Finisie, overhandigt een exemplaar van het boek aan dc Kenya Pansa. (Foto: Rosebel)


Rosebel Gold Mines heeft een onderzoek doen uitvoeren in zeven dorpen in het district Brokopondo om duurzame ontwikkeling verder te stimuleren. Nagegaan is wat de ontwikkelingsbehoefte is. De bevindingen van het onderzoek zijn vastgelegd in een boek getiteld De bloeiende toekomst van Brokopondo. Vrijdag is het eerste exemplaar van dit boek overhandigd aan districtscommissaris Kenya Pansa door de Sustainability Manager van Rosebel, Jerry Finisie.

Het onderzoek geeft per dorp inzicht in de samenstelling van de bevolking, de sociaal-economische kenmerken, de levensstandaard, recente ontwikkelingen, uitgevoerde of in uitvoering zijnde programma’s en projecten, zorgpunten en de ontwikkelingsbehoefte. Het betreft in deze de dorpen Marchallkreek, Klaaskreek, Njun Lombé, Brownsweg, Balingsoela, Kwakoegron en Nieuw Koffiekamp.
De gegevens zijn verzameld middels gesprekken en enquêtes met personen en organisaties uit de dorpen waaronder het dorpsbestuur, dorpsbewoners, vrouwenorganisaties en lokale ondernemers.

De resultaten van het onderzoek moeten in de eerste plaats de lokale bevolking meer inzicht geven in hun eigen leefsituatie, waardoor zij de informatie kunnen gebruiken om haar eigen ontwikkeling ter hand te nemen.

Rosebel memoreert dat vanaf de start van het bedrijf bijgedragen wordt aan de duurzame ontwikkeling van de gemeenschappen in Brokopondo. In de loop der jaren zijn er diverse projecten uitgevoerd, zoals onderwijs-, inkomensgenererende- en infrastructurele projecten. Daar het onderzoek de ontwikkelingsbehoefte per dorp zichtbaar maakt, is deze informatie nuttig voor Rosebel om samen met de lokale gemeenschappen die projecten uit te voeren die door deze gemeenschappen als prioriteitsgebieden zijn aangegeven.

Deze informatie is zeker ook relevant voor de overheid, bedrijven en andere organisaties bij de ontwikkeling van gemeenschapsontwikkelingsprogramma’s en –projecten in deze zeven dorpen, meent Rosebel. Het onderzoek is uitgevoerd door NGO Instituut voor Kaderontwikkeling en Onderzoek in Suriname (NIKOS). Exemplaren van het boek zullen verstrekt worden aan onder andere de dorpsbesturen in Brokopondo, de overheid en de lokale scholen.

Tuesday 19 June
Monday 18 June
Sunday 17 June