‘Suriname Basic Indicators 2017-I’ van het ABS uit
15 Jul, 08:18
foto


Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) is gisteren uitgekomen met de publicatie ‘Suriname Basic Indicators’. In deze publicatie zijn kerngegevens opgenomen die inzicht geven in de sociale, economische, financiële en monetaire situatie in Suriname op maand- en kwartaalbasis.

In publicatie zijn onder andere economische, financiële, monetaire en sociale indicatoren en handelsstatistieken, opgenomen.

Tot de economische indicatoren die zijn gepubliceerd, behoren het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI) en de gemiddelde maandelijkse brandstof prijzen naar brandstofsoort (maart 2014 t/m maart 2017), jaarlijkse brandstof prijs indices (2007=100) per brandstofsoort en wereldmarktprijsindex van ruwe olie (2007 t/m 2016).

Handelsstatistieken zijn van het 1e kwartaal 2015-1e kwartaal 2017.
De financiële Indicatoren in de uitgave betreffen bruto uitbetaalde salarissen, aantal landsdienaren (ook naar geslacht). De gepresenteerde data zijn exclusief ziekenhuizen, overheidsstichtingen en andere parastatalen. De periode betreft het 2e kwartaal 2015 - 2e kwartaal 2017.

Onder de monetaire indicatoren zijn de officiële gemiddelde wisselkoers van de US$ en Euro, maart 2014 t/m maart 2017 en de gemiddelde parallelmarkt wisselkoers van de US$ en Euro, maart 2014 t/m maart 2017.

De sociale indicatoren zijn data betreffende ‘Financiële Bijstand’ en ‘Algemene Oudedags Voorziening’ voor de periode 2e kwartaal 2015 t/m 1e kwartaal 2017, meldt de voorlichting van het ABS.