Ku Klux Klan (KKK)
14 Jul, 19:14
foto


De Ku Klux Klan (KKK) is recentelijk wederom in het nieuws verschenen. Deze geheime blanke organisatie met haar oorsprong in de Verenigde Staten, is vooral bekend geworden om hun racistisch geweld, maar daar zullen we het vandaag niet over hebben. Met alles dat zich momenteel in ons land afspeelt, spreek ik ernstig de hoop uit dat dergelijke racistische sentimenten ver buiten de grenzen blijven!

De KKK waar we het vandaag over willen hebben, heeft gelukkigerwijs niets met ras en of etniciteit te maken. Want wie je ook bent, waar je ook vandaan komt of wat je ook doet, de KKK is voor elk individu van grote importantie.
De spits wordt afgebeten met de K van Kennis. Veel van de dagelijkse menselijke activiteit vereist specifieke kennis. In de kentheorie of epistemologie wordt onderzocht wat kennis precies is. Er bestaan namelijk vele soorten van kennis variërend van zelfkennis tot godskennis, van vakkennis tot wetenschappelijke kennis en van landenkennis tot talenkennis. Kennis kan daarom kort samengevat, gezien worden als de (alle) dingen die iemand weet en of heeft geleerd. Deze kennis verschilt (per individu) en is iets heel anders dan wat wijsheid noemen. Kennis hebben (onderwijs/scholing) is goed en ten zeerste aan te bevelen, maar (de) wijsheid is in vergelijking, vele malen beter! Deze wijsheid reikt immers veel verder dan kennis.

De tweede K heeft te maken met de Kunde. De kunde is een van de uitvloeiselen van de kennis of ander gezegd: Kunde is Kennis in (de) praktijk. Dit wil zeggen dat er zonder Kennis, geen Kundigheid aan de dag gelegd kan worden. De kundigheid komt echter niet uit de lucht vallen, je moet er iets voor doen. Een piloot moet bijvoorbeeld (jarenlang) een opleiding volgen (kennis opdoen) alvorens hij/zij kundig (lees bevoegd/bekwaam) is om dat beroep uit te kunnen oefenen. Er kan daarom alleen van kundigheid gesproken worden indien dat gestoeld is op de nodige (opgedane) kennis.

De laatste K in de reeks staat voor Karakter. Kennis en Kunde zijn belangrijk, maar zonder een goed Karakter stellen ze niks voor. Het karakter (van een mens) is het geheel van persoonskenmerken, die zowel erfelijk bepaald alsook aangeleerd zijn. Het betreft een combinatie van (vaste) innerlijke eigenschappen en de invloed die de sociale omgeving op iemand heeft. De opvoeding speelt bij karaktervorming een hele belangrijke rol. een goed karakter is een belangrijke en zeker onmisbare eigenschap waarover iemand kan beschikken.

De beste deskundige zal zonder het essentiële, een goed karakter, nimmer kunnen functioneren (tussen anderen). Het is daarom zaak dat wij ons met z’n allen hiervan bewust zijn. Want een mens nodig heeft en wat hem/haar de meeste zekerheid geeft, is niet zijn geld of goede opleiding, maar zijn/haar karakter. Het karakter immers, opent en sluit meer deuren dan wij voor mogelijk houden!

Nathalie Valpoort BSc