Column: Politieke Borrelpraat 360
18 Jun 2017, 22:22
foto


“Ik weet het niet van jullie, maar na al die dyugu dyugu van de vorige week, is het opeens zo stil in den lande, zo saai. Ik verveel me.”
“Ai, the usual things: berovingen, wagens in de sloot, over de kop tot voor het presidentieel paleis, omver gemepte bromfietsen, politiemannen die worden gebeten door hondse burgers en de ene stichting na de andere die de noodklok luidt, want ze hebben al een of twee jaren geen subsidie van de overheid meer ontvangen.”
“Dat vind ik grof, ik bedoel, neem die Stichting waar kinderen met een beperking worden opgevangen, liefdevol en met zorg, dan rijden aan de andere kant luxe asjo-bakken maar benzine te verbranden en wonen mensen in luxe kastelen waar ze geen cent huurwaardebelasting over betalen.”
“Ik zeg: neem één cent sociale heffing op elke liter brandstof, laat duidelijk zien hoeveel dat wekelijks opbrengt en betaal daarmee die noodlijdende stichtingen die oudjes, weduwen, wezen en gehandicapten opvangen.”
“Maar wat me wel opviel is, dat geen van de directieleden van deze stichtingen kon zeggen hoeveel subsidie ze van de overheid moeten ontvangen.”
“Zijn ze bang dat wij als gemeenschap zullen weten hoeveel ze krijgen? Die ene had als excuus dat het bedrag afhankelijk is van het aantal wezen of oudjes dat zo een stichting opvangt.”
“Maar wat ik niet begrijp: aan de ene kant zegt de overheid dat zij subsidies aan het afbouwen is, maar op verzoek van de particuliere bushoudersbond worden de subsidie op diesel gehandhaafd. Betalen zij die busritten?”
“Natuurlijk niet, maar ik meen te weten dat er ergens een flinke nyang wordt gemaakt dankzij die subsidies. Waarom denk je dat internationale monetaire organisaties dit soort subsidies afraden?”
“Kom met bewijzen en niet met ‘ik meen te weten’, anders gaat Martin van Schalk, de ex-Doeman, je ook vlammen, zoals hij Ginowannie van Horen Zeggen heeft gevlamd die meende te weten dat er tot op het hoogste niveau een politiek pact is gesloten tussen de VHP en NDP.”
“Ik meen te weten dat in de Surinaamse politiek van alles mogelijk is, net als in het regeringsbeleid.”
“Kom met bewijzen.”
“Simpel: aan de ene kant zegt de regering dat zij subsidies afbouwt en weeskinderen en gehandicapten laat stikken, en aan de andere kant geeft zij het Polytechnisch College de komende jaren een extra subsidie, anders gaan de inschrijfgelden daar drastisch omhoog en dat zullen die poti arme studenten niet kunnen ophoesten.”
“Mooi, nietwaar: Sinterklaas spelen met onze belastinggelden, maar niet in staat zijn om met impopulaire, maar hoogstnoodzakelijke maatregelen te komen om de inkomsten van de overheid te vergroten.”
“En ik meen te weten dat diezelfde overheid krampachtig vasthoudt aan allerlei onnodige tijdrovende en geldverslindende procedures.”
“Noem dan zo een procedure.”
“Snel gedaan: neem dat ouderwetse uittreksel uit het bevolkingsregister. Dat domme ding was al tijdens minister Breeveld afgeschaft en hij had ettelijke complimenten voor die afschaffing gekregen, maar kortzichtige beleidvoerders voerden het na hem weer in.”
“Inderdaad, weet je hoeveel mensen hoeveel tijd en geld kwijt zijn om zo een ding te gaan halen waarmee zij of hun gezinsleden zich moeten inschrijven of weet ik veel?”
“Maar een ieder moet zich toch met de juiste spelling van de naam enzo kunnen legitimeren bij een inschrijving of sollicitatie?”
“Natuurlijk, maar waarvoor heb je dan een ID-kaart? Fu soso?”
“Maar men kan die ID-kaart niet bijvoegen bij de inschrijvingsformulieren, wat men wel kan doen met een uittreksel. Plus vanaf 16 mag je pas een ID-kaart hebben.”
“Maar als je vanaf 16 kan volstaan met je ID-kaart, dan is de rij voor onder `16 een stuk korter. En bij een uittreksel staat geen foto, bij een ID-kaart wel. En je levert gewoon een vergroot kopie van je ID-kaart in, dat ter plekke wordt vergeleken met het originele, waardoor het kopie wordt gelegaliseerd.”
“Maar ik vond het artikel naar aanleiding van een interview met dat DNA-lid, tevens ex-policewoman wel opvallend: KPS mag geen machtsinstrument worden.”
“Oh charmante ex-police-inspek, het KPS is al eeuwen, sinds de koloniale tijd, een machtsinstrument in den lande.”
“Was het niet dit machtsinstrument dat in 1973 tijdens het bewind van mevrouw policewomans partij, blanco volmacht kreeg om in te hakken en te schieten op ongewapende jongeren en mannen en vrouwen die opkwamen voor hun democratisch recht om te protesteren?”
“Nee mang, toen was het KPS geen machtsinstrument, maar een ordehandhavingsinstrument.”
“Maar yere wan hebi filosofie uit a artikel: Als men werkelijk van plan was om de problemen van het korps op te lossen, had men ze niet gecreëerd.”
“Wacht even. Dus je kan geen werkelijke oplossing brengen in een probleem, als je dat probleem zelf hebt gecreëerd? Ben ik soms zo een stommeling dat ik deze kronkelredenering niet snap?”
“Dit is politiek gestuurde praat, waarde borrelbroeder. Alles wat fout gaat, is de schuld van de regering en die gaat het niet kunnen oplossen. Alleen wij gaan dat kunnen. Stem dus op ons.”
“Dus stel: als ik als leerkracht een probleem heb gecreëerd door bijvoorbeeld de leerlingen bij een rep geen basispunt toe te kennen, kan ik dat probleem niet werkelijk oplossen? Bijvoorbeeld door ze alsnog dat basispunt toe te kennen?”
“Ja, maar dat bemiddelingsteam o.l.v. Bosje – ik vind dat ‘Mediation Team’ toch zo een opgeblazen benaming – heeft met ondersteuning van de politiebond voorgesteld om de hele korpsleiding te vervangen.”
“Daarom zegt ex-policewoman in haar interview dat de leden van de politiebond ernstig moeten nadenken over de gevolgen van het ontslag van de totale korpsleiding, omdat de regering de afgelopen jaren de leiding danig verzwakt en uitgehold heeft.”
“Maar daar heeft ze toch groot gelijk in? Die jonge haantjes van de bond zijn toch duidelijk te ver doorgeschoten met hun eisen?”
“Zeer zeker, maar totaal ongelijk hebben ze echt niet; zie het advies van bemiddelaar, sorry, van mediator Bosje.”
“In feite ziet de korpsleiding er net zo uit als die bouwval van het ministerie aan de Gravenarronstraat en het nieuwe politiehoofdkwartier hoek Gemenelandsweg/Wanicapengelstraat: verrot, bouwvallig, te zwak, ongeschikt, het staat vernieuwing in de weg, het is instortingsgevaarlijk, maar niemand wil, kan of mag het slopen.”
“Maar als de hele korpsleiding weggestuurd wordt, wie nemen dan over?”
“Er zijn meer huizen dan kerken binnen het korps, beste vriend. En weet je hoeveel leden van de MP samen met de huidige leiding de inspecteursopleiding toentertijd hebben gevolgd en met succes hebben afgerond?”
“Maar wat zal die huidige minister ad interim voor het Wel Zijn van het korps kunnen doen?”
“Ik zeg: misschien is hij de right man on the right place en bet your life: hij blijft daar voorlopig om dat hele transitieproces binnen het korps bedrijfsmatig door te voeren en te begeleiden.”
“Maar wat weet hij af van politiezaken? De man is jurist en business man.”
“Zalig zijn de dommies zoals jij die niet lezen en alleen maar afgaan op ‘mi yere’ en wat politici met hun kronkelige praat uitleggen. De heer Wel van Zijn heeft met succes zijn inspecteursopleiding bij de politie afgerond en werd in 1981 benoemd tot politie-inspecteur eerste klas, hoofd van de misdaadbestrijdingsafdeling en was jarenlang docent aan de politie-inspecteursopleiding alhier. No tak’san zomaar. Laat die DNA policewoman ook vertellen of zij de huidige minister uit die periode kent.”
“Maar het is waar dat het de afgelopen 7 jaar bergafwaarts is gegaan met Juspol. Kijk die reeks van ministers die daar de revue heeft gepasseerd; gewoon een aanfluiting.”
“Klopt, zijn we helemaal met haar eens. Maar ze moet niet doen alsof het verval pas begon met het aantreden van de regering Bouta-1. Dus daarvoor was alles koek en ei?”
“Ja, de criminaliteit was beheersbaar enzo.”
“Dus geen vreemde ontsnappingen van drugsbaronnen uit Duisburglaan, of hun sluipfasi uitlevering aan de USA en geen witwaspraktijken van een ex-minister van justitie en z’n neefje?”
“Wacht even, en die kwestie van die privé-container op een Surlandboot; die boot werd toch teruggeroepen, die container gestript en bleek een fikse lai cokka te bevatten, wanneer was dat gebeurd?”
“Tijdens de regering Vene-1, van 1991 tot 1996, toen was Soesiel Girjasing, de man van Law and Order, Juspolminister. Die maakte geen grappen.”
“Ik meen te weten dat hij tegen zijn zin in de twee jongeheren die daarbij waren aangehouden, ze waren Bi, twee dus, in opdracht van hogerhand, de hand boven het hoofd moest houden. De jongeheren exporteerden groenten enzo namelijk op een vergunning die op naam stond van een politieke topper.”
“En wat is er toen met de gebroeders Bi Kwiekwie gebeurd? Zijn ze voor het gerecht verschenen?”
“Nee toch, kom nou, anders hadden ze alles als een koppel twatwa’s eruit gefloten. Ze waren opeens naar Nederland verdwenen.”
“Ja, ja, dat was toch ook de tijd dat een justitiële topper, mevrouw Heloise R., het had over die ‘Blinde Muren’ bij justitie?”
“Nou, maar onze DNA ex-policewoman heeft wel gelijk als ze het heeft over die wisselingen van juspolministers sinds 2010.”
“Gelijk heeft ze, want die wisselingen zijn inderdaad een onding, maar de regering Ferrier van 1955 tot 1958 kende maar liefst 4 Juspolministers, namelijk Karamat Ali, Smit, ad interim, Thurkow en Favery, ook ad interim.”
“Maar zeg eerlijk, de regering Chin A Sen van 1980-1982 spande de kroon: 5 ministers in twee jaren tijd, te weten Reeder, Van Rey, Haakmat, Naarendorp en Neede.”
“Ja, maar toen was het ‘het ministerie van Justitie, Leger en Politie’, JLP.”
“Ik denk dat men nu zoiets in het klein gaat uitproberen: MP en Politie gaan samengevoegd worden, ook qua leiding, vandaar dat die huidige korpsleiding niet in dat plaatje past.”
“Dus je gelooft dat die transitie op Juspol door zal gaan, ondanks de waarschuwende woorden van mevrouw ex-policewoman?”
“Jazeker. Politiek heeft die afgang veroorzaakt, politiek zal het moeten oplossen.”
“Maar ik heb m’n grote twijfels; dit zijn nou net niet de grote aanhangers van de rechtstaat.”
“Helemaal met je eens. Maar als de vorigen dat zo waren, waarom heeft het gros van de kiezers in 2010 niet weer op hen gestemd?”
“Ze waren verblind. Nu gaan hun ogen pas open.”
“Net zoals nu pas mijn ogen opengaan en ik zie: mijn glas is leeg. Aanvullleh. Een rondje voor Vaderdag en voor onze succesvolle nieuwe voetbalkampioen. Ziedaar: doorzetting en eenheid loont. Klagen bij vlagen als blagen helaas niet.”

Rappa

Tuesday 19 February
Monday 18 February
Sunday 17 February