Commissie waarschuwt voor slopen monumentale panden
02 Jun 2017, 18:26
foto
Het gebouw aan de Watermolenstraat 20 is illegaal afgebroken. (Foto's: Monumentenzorg Suriname)


Eigenaren van monumentale panden die de Monumentenwet aan hun laars lappen, zullen niet vrijuit gaan. Ze lopen het risico op een gevangenisstraf van maximaal twee jaar en zullen ze rechtens worden gedwongen om het afgebroken pand in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. De commissie Monumentenzorg Suriname wijst erop dat het slopen van monumentale panden een ernstig strafbaar feit is dat wordt gerekend tot misdrijf.

De waarschuwing van de commissie volgt nu de eigenaar van het monumentaal pand aan de Watermolenstraat 20 het gebouw aan het slopen is. Voor het afbreken had de eigenaar geen schriftelijke toestemming van de bevoegde instantie. Ook een andere zakelijk gerechtigde van een monumentaal pand dreigt zijn gebouw buiten de wet om te slopen. De monumentencommissie neemt deze kwesties zeer zwaar op. De politie is gevraagd om erop toe te zien dat deze panden niet verder worden gesloopt. Zij is daartoe bevoegd krachtens artikel 134 van het Wetboek van Strafvordering.

Het gebouw aan de Watermolenstraat 20 is sinds 26 april 1999 na cultuurhistorische overwegingen aangewezen als monument. Het pand had opvallende traditionele elementen zoals: galerij, vierkante kolommen, figuurwerk, houten balustrades en houten shutters. Deze bijzondere waarden maakten dat dit pand behouden moest worden als erfgoed van Suriname, legt de commissie uit in een verklaring. “De eigenaar is hierover schriftelijk in kennis gesteld. Bovendien staat het pand ook geregistreerd in het Openbaar Monumenten Register dat toegankelijk is voor iedereen.”

Volgens de Monumentenwet 2002 is het verboden om zonder vergunning van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur monumentale panden af te breken. “Niet eens de structuur van het pand mag worden gewijzigd, in geen elk opzicht.” Eigenaren van oude panden die twijfelen of hun pand behoort tot een monument, kunnen zich aanmelden bij de commissie Monumentenzorg en kunnen ze navraag doen of hun pand staat geregistreerd in het Openbaar Monumenten Register.

Thursday 23 May
Wednesday 22 May
Tuesday 21 May