Column: Politieke Borrelpraat 357
28 May 2017, 22:34
foto


“Broeders, broeders, proost.”
“Waarop proosten we?”
“Op het feit dat we bestaan, of je het nou leuk vindt of niet, of je verpaupert of niet, je bestaat. Dus proost.”
“Maar de leden van ALS en indien, hoewel en maar en BvL zijn volgens voorie Wilgo van de regen in de drup geraakt en bevinden zich nu in een shocktoestand.”
“Komt ervan als je meer in meer geld krijgen gelooft en niet doet aan meer en betere productie leveren. Ze gaan je dan steeds misbruiken, belazeren, valiezen en kofferen.”
“En eindstand ben je de pineut, zoals poti mi mati Sidoel, die moest van die cultuurstoel.”
“Dachten die onderwijzers echt dat ze van die, zeg maar 5.400 nieuw bruto salaris 4.500 netto zouden overhouden?”
“Heeft opa Wilgo hun bewust of onbewust deze zoete taart laten slikken die hun nu een diarree van-je-welste heeft bezorgd?”
“Wat gaan ze nu doen? Weer staken? Nog meer salaris eisen en dan nog meer aftrek voor SZF, loonbelasting, AOV enzo aan de staat teruggeven?”
“Maar een andere die ook in een soort shock was, was Young Lady Neus; die kwam vorige week met haar aanhang bij Grun Dyari aangemarcheerd, en ze stuitte op een rijtje geestelijken die met hun gepreek de zegen van de Almachtige afsmeekten voor die heiligen op het podium.”
“A sma long gwe gelijk naar de Waterkant om daar een beetje d’r frustraties af te reageren.”
“Maar als je een leider in dit land wil worden, moet je weten te dealen met onder andere deze verwevenheid van religie en politiek.”
“En ze kreeg vanuit Nederland een betaalde uitnodiging om daar haar misnoegen via de media te uiten. Geeft ze hierdoor mijn Baas geen gelijk dat de protesten alhier door Nederlandse machten worden aangestuurd?”
“Ach, jullie weer met jullie buitenlandse machten-trauma: huurlingen, bakra-basi, veiligheidsdiensten, CIA, BVD, Interpol, zij zijn het, niet dat geboefte dat ons nu en hier via hun politieke stromannen leegplundert, nee, niet na’ dat kijken.”
“De huidige politiek, oppositie of coalitie, beiden één pot nat.”
“Dan wil je daar met een beetje straatlopen en schreeuwen en toeterblazerij verandering in brengen? Kijk hoe we in de jaren zeventig als studenten, vakbonden en met progressieve partijen hebben geprobeerd die muur van de oude politiek omver te werpen.”
“Weet ik; we werden door een oerconservatieve politieke leider uitgemaakt voor ‘mensen met vreemde ideologieën.”
“Weet je dat er bij de verkiezingen van 1980 een grote kans zou zijn dat tenminste één progressieve partij, de Volkspartij onder leiding van dokter Ruben A Paw, eindelijk zetels zou halen?”
“Weet ik, en dat er vanuit Nederland grote druk werd uitgeoefend via die militaire attachee op de Nederlandse ambassade alhier, die kolonel Valk, om de opstandige onderofficieren aan te sporen die coup te plegen; Nederland zou dat gedogen en ze zelfs daarna financieel steunen, als ze maar in het gareel bleven marcheren.”
“Dus jullie willen me zeggen dat die coup door Nederland is aangemoedigd om te voorkomen dat linkse partijen via de verkiezingen hier in het machtscentrum zouden komen?”
“Jawel, en dat zou dan twee vliegen in één klap zijn, want dan was dat corrupte bewind van Henckie-Penkie meteen ook afgezet, want die maakten zich al klaar om flink te gaan frommelen bij de verkiezingen, zoals ze dat in 1977 ook hadden gedaan.”
“En volgens mij zitten de documenten waaruit deze inmenging blijkt, tot 2060 opgesloten in die Nederlandse staatskluis.”
“En heeft Nederland de eerste militaire regering, geformeerd door Eddy Bruma en onder leiding van de medicus Henk Chin A Sen ook werkelijk financieel gesteund?”
“Jazeker, mijn jonge zuipvriend, jazeker. Ze zijn hun belofte nagekomen. De regering heeft toen zo een 200 miljoen harde Nf-guldens vanuit Nederland gekregen, let wel: niet geleend, maar gekregen, geschonken. Dus je begrijpt a sjweef teki van onze nieuwe bewindvoerders. Velen waren hun revolutionaire ideeën meteen vergeten voor die paysah. Toen het zodoende al gauw goed mis ging met die revolutie en met de mensenrechten enzo, zijn ze vanuit politiek Den Haag met het liflaf-smoesje op de proppen gekomen, dat ze dat geld hadden toegekend omdat ze de militairen het ‘voordeel van de twijfel’ hadden gegeven.”
“En weet je wat de straf van deze onverkwikkelijke bemoeienis vanuit Nederland is geworden, welke bemoeienis tot de dag van vandaag doorgaat via allerlei puppets on a string?”
“Straf? Welke straf?”
“Nou, dat wat de machten achter de schermen in Den Haag met de coup hadden willen voorkomen, namelijk dat linkse jongens in het machtscentrum zouden komen, juist dubbel en dwars en ongecontroleerd tijdens de militaire periode gebeurde.”
“Hoezo gebeurde dat dubbel en dwars?”
“Een stel radicale linkse intellectuelen kreeg steeds meer invloed op bepaalde militaire toppers. Hun stelling was dat een ware revolutie niet zonder bloedvergieten mogelijk was. En het gehaal en getrek met oppositionele krachten leidde volgens die ideologie tot dat verschrikkelijk gebeuren in december 1982.”
“Maar wat was en is het grote doel van deze radicale revolutionaire burgers en militaire leiders? Waarom laten ze ons niet met rust en gaan ze weg? De schatkist is tot onder de bodem leeggeplunderd. Wat willen ze nog meer?”
“Beste jonge vriend, volgens ons willen zij dat onthechten van Nederland, wat ze noemen die dekolonisatie, dat geestelijk losrukken van dit land uit de omstrengeling door Nederland en andere westerse machten.”
“Maar intussen leidt dit ertoe dat we door andere buitenlandse machten worden gekoloniseerd.”
“Dat kan hun niets schelen, als we maar losgewrikt worden van dat door hun gehate politiek-ideologisch Nederland. En van daaruit wordt net zo overdreven en overtrokken gedaan tegen alles wat hier bij wijze van spreken met de B van Bouta te maken heeft.”
“Maar er zijn nog genoeg mensen die tot de dag van vandaag terug willen naar die gezapige tijd toen we nog een kolonie waren. Ze vinden nog steeds dat we niet onafhankelijk hadden moeten worden. We moesten net als Bonaire nu, een gemeente of een provincie van Nederland zijn geworden. Men wilde niet op eigen benen staan, want dat betekende dat je dan zelf voor je welvaart moest werken en niet meer alles gesponsord kreeg vanuit Holland en andere westerse machten.”
“Maar zag men dan niet in dat die machten ons juist zoet hielden met een schijnwelvaart, om in ruil daarvoor goedkoop met onze bodemschatten vandoor te gaan?”
“Nee, dat wilde men niet inzien; men was er juist trots op dat bauxietmultinationals hier werkzaam waren. Ze waren de kurk waarop onze economie dreef. Dit, terwijl je economie nooit op een kurk mag drijven, anders is hij instabiel, want hij schommelt met alle golven mee.”
“Dus wat zeggen jullie oudere zuipbroeders dan van de hedendaagse crisis?”
“Die is inderdaad een realiteit; de waarde van ons inkomen is binnen een jaar met de helft achteruit gegaan, maar dat is een proces dat zich sinds de jaren ‘80 aan het voltrekken is, en het gaat steeds weer terugkomen als we nu eens niet leren op onze eigen verdiensten en besparingen te draaien, en niet op allerlei kurken te dobberen, zoals ontwikkelingshulp, schenkingen, ongedekt geld in roulatie brengen via die beruchte gelddrukpers of zoals nu door maar links en rechts leningen te sluiten, alleen maar om die impopulaire, maar dringend noodzakelijke aanpassingen te omzeilen.”
“Welke aanpassingen?”
“Alvast het stimuleren van het klein-ondernemerschap en tegelijk het afbouwen van de subsidies op energie, water en busvervoer, het doorvoeren van scherpere belastingen op onroerend goed, grondbezit en luxe, en het opdoeken of verkopen van al die staatsbedrijven, want daar vooral vindt het grote sjoemelen plaats.”
“Maar meester, als we deze dingen doorvoeren, gaat dat volk dood.”
“Echt niet! Bepaalde groepen in onze samenleving hebben de boodschap goed begrepen en zijn er de afgelopen tientallen jaren goed op vooruit gegaan, maar andere groepen weigeren hun luilakkerij en vreet-na-potmentaliteit op te geven en die schreeuwen juist het hardst dat ze verpauperen en dat die Bouta weg moet. Oké, dat moet ook zeker, maar ook die domme mentaliteit van vele schreeuwerds moet weg, dan verdwijnt dat andere automatisch.”
“Maar dat verschijnsel Bouta doet mee aan dat zoethouden van dat arme volk; kijk dat gedoe met die Basiszorg Verzekering, inderdaad, een onding om iedereen, ook de rijken, te verzekeren. Maar nu is de screening daarvan uitgesteld tot december.”
“Natuurlijk, zeer terecht. Je kan zoveel mensen niet binnen zo een korte tijd gaan screenen en hun straks verzekeringloos laten? Zag je die chaos daar bij het SZF? Ga je huiswerk als overheid eerst goed maken, die wet aanpassen, dan weten we waar we aan toe zijn en dan kan het SZF in alle rust en transparantie al die tienduizenden mensen gaan screenen. Dat is beleid, en niet dat haastig bana-bastergedoe, kom nou, shame on you, governement. Dat is geen 8 punt, maar een dikke onvoldoende.”
“Ja, en kijk hoe die sluwe Paul de Landrover met een nieuwe stichting die ontevreden massa naar zich toe trekt. Op dat punt geef ik Paul een stevige 8.”
“Ja, ja, rustig, je hebt weer een kans gevonden om je gal te spugen op de regering; ze doen hoe dan ook hun best. Wil jij daar zelf gaan zitten om beleid te voeren voor dit ontevreden, verwend en ondankbaar volk?”
“Echt niet, maar als ik er zat zou ik de mensen niet de dupe laten worden van een haastig genomen beslissing van de vorige regering. Volgens mij is deze wet snel-snel tijdens de afwezigheid van de president door zijn vervanging erdoor gedrukt., meer om een bepaalde groep die toen in de regeringscoalitie zat, te bevoordelen.”
“En nu zitten wij met de gebakken peren en moet de zaak rechtgetrokken worden.”
“Terecht, maar doe dat dan op een menswaardige manier. Wacht maar tot meisje Neus ons ook hiervoor bij Amnestie International aanklaagt. Daarom: oppositie musu de, maar dan in het bevolkingsbelang, niet om oud geboefte weer aan de macht te helpen.”
“Ja, daar proost ik op.”

Rappa

Tuesday 19 February
Monday 18 February
Sunday 17 February