Per 1 juni 2017 grote groepen kinderen onverzekerd
19 May 2017, 20:32
foto


De Zorgraad trekt aan de bel. Verlengings- (en nieuwe) aanvragen voor de basiszorgverzekering voor kinderen worden door het Staatsziekenfonds (SZF) geweigerd, wanneer een der ouders in loondienst is, ongeacht de hoogte van het loon of de grootte van het gezin. Hierdoor dreigen velen nu onverzekerd te raken, waarbij voorbijgegaan wordt aan het doel van de Wet, namelijk, dat elke burger verzekerd is.

De premie voor het in aanmerking komen voor basiszorgverzekering, van kinderen tussen 0-16 jaar en 60-plussers, zou volgens een Raadsbesluit uit 2013, betaald worden door de overheid. Deze groep, die eerder was ondergebracht bij verzekeringsmaatschappij Self Reliance, is per 1 juni 2016 overgeheveld naar het SZF.

Volgens artikel 7 lid 3 van de Wet Nationale Basiszorgverzekering kan de Raad van Ministers bepalen voor welke groepen of categorieën de premie wordt betaald door de overheid. De Zorgraad wijst in een persbericht erop dat indien de regering besluit (of heeft besloten) de groepen of categorieën waarvoor zij de premie betaalt te wijzigen, dit middels een raadsbesluit gepubliceerd zou moeten worden. Hierbij zouden duidelijke criteria moeten worden vastgesteld.

Screening door het SZF zoals die nu plaatsvindt, is niet correct en leidt tot onrust en onzekerheid onder grote groepen van mensen, zegt de Zorgraad.
Volgens de Wet dient de werkgever 50% van de premie, uitsluitend voor de werknemer zelf, te betalen. De bijkomende premiekosten voor de verzekering van de kinderen van een werknemer in loondienst, komen nu dus voor 100% op rekening van de werknemer.