Waidoe: PL Nickerie komt met 20 bussen (update)
18 May 2017, 09:26
foto
PL-topper William Waidoe


Pertjajah Luhur wil twintig bussen uit Nickerie inzetten voor het volksprotest van zaterdag. Uit andere districten komen er ook bussen, zegt Assembleelid William Waidoe. De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP), de Nationale Partij Suriname (NPS), de Pertjajah Luhur (PL) en de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), zijn druk bezig via hun structuren bussen te regelen voor het volksprotest op 20 mei, die in Grun Dyari wordt gehouden, zegt Waidoe. Hij vindt het belangrijk dat de regering naar het volk luistert.

Waidoe zegt duidelijk gemerkt te hebben dat de regering systematisch probeert het fundamentele recht van burgers om te protesteren te onderdrukken. Zo is bij de eerste aanvraag voor het protest in Nickerie op 28 april pas om 11 uur die dag aangegeven dat vergunning is verleend. Voor het protest van zaterdag 6 mei is dan weer geen vergunning verstrekt, met als reden de Nicopa Rally. De parlementariër is daarover niet te spreken. “Ik ben benieuwd wat de regering nog meer uit de kast zal halen. Ik ben wel oprecht overtuigd dat rechtvaardigheid zal zegevieren.”

Diverse groepen hebben hun ondersteuning aan het volksprotest toegezegd. Zo zullen leden van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) de manifestatie op 20 mei ondersteunen. “We gaan niet als organisatie, maar als individuele burgers meedoen aan dit protest”, zegt Wilgo Valies, bondsvoorzitter BvL/ALS. Diverse organisaties zijn geïnformeerd over de opzet van de vreedzame protestmanifestatie. De BvL en de ALS zijn het er unaniem over eens dat de zaken waarvoor de politieke organisaties strijden gemeenschappelijk zijn met die van de vakbeweging. “Ook hebben de politieke partijen ons fysiek ondersteund tijdens de afgelopen protestdagen van de vakbeweging ”, licht Valies toe.

Ook de Partij voor Democratie en Ontwikkeling (PDO) onder voorzitterschap van Waldi Nain heeft aangegeven de protestmanifestatie te ondersteunen. “We willen verandering in de situatie. Het volk kan dit niet meer volhouden. Laat de president alvast optreden tegen de corruptelingen in zijn omgeving”, laat Nain optekenen. De gezamenlijke oppositie heeft diverse groepen geïnformeerd over het doel van de manifestatie. Het gaat hierbij om het afdwingen van de onmiddellijke ombuiging van het beleid. De verdere verarming van het volk moet een halt worden toegeroepen.