De veiligheid in ons verkeer nader bekeken
18 May 2017, 04:34
foto


Ik wil het in dit artikel hebben over de veiligheid in het verkeer. Elke dode in het verkeer is één te veel. Alle doden in het verkeer kunnen voorkomen worden, omdat het steeds blijkt dat de oorzaken geëlimineerd konden worden, omdat bijna alle ongevallen in het verkeer het gevolg zijn van menselijk falen. Het dalen van het aantal verkeersdoden is een pluspunt, maar het treffen van maatregelen ter voorkoming van alle verkeersdoden is het allerbeste waarnaar ik uitkijk. Ik verlang graag naar een jaar zonder verkeersdoden in Suriname en dat die trend dan behouden blijft. Dit is mogelijk, omdat de ‘Hoofdregel van Veiligheid’ luidt: alle ongelukken kunnen voorkomen worden. Deze regel geldt dus ook voor het verkeer.

De meest kwetsbare groep in het verkeer is het langzaam verkeer, vooral de bromfietsers. Jaren geleden was er sprake van certificering van bromfietsers, maar de laatste tijd heb ik er niets meer van gehoord. Ik heb verschillende foto’s & films van aanrijdingen, waarbij bromfietsers slachtoffers zijn geworden, geanalyseerd. Ik kom steeds tot de conclusie dat de meeste bromfietsers overlijden door het oplopen van een slag aan het hoofd. De conclusie die hieruit getrokken kan worden, is dat er iets fundamenteel fout zit met het dragen van een verkeershelm door bromfietsers.

Bromfietsers moeten bewust worden gemaakt van het dragen en het goed vastzetten van een goede helm. Een helm die niet goed vastzit, is gelijk aan het dragen van geen helm, omdat bij een verkeerde beweging of geringe beweging valt deze van het hoofd. Bromfietsers moeten bewust worden gemaakt dat het dragen van een helm niet als ultieme doel heeft om een bekeuring van de politie te voorkomen, maar om je leven te beschermen. De helm beschermt het hoofd tegen een slag bij het vallen. Het is tijd dat de zogenaamde ‘halve helm’ die bromfietsers dragen bij wet wordt verboden. Een integrale of semi-integrale helm die deugdelijk vastgezet kan worden, is het beste. Elk bromfiets moet met twee van deze helmen worden gekeurd, waarbij het kenteken van de bromfiets op beide helmen wordt gegraveerd. Het lenen van helmen van andere bromfietsers moet verboden worden. Voor het langzaam verkeer heb ik wel het volgende advies t.w. gedraagt u zich in het verkeer alsof al het overige verkeer voorrang heeft. Hierdoor zult u veel leed aan uzelf besparen, vooral mijn landgenoten op bromfietsen die o.a. rijden over de Indira Gandhi- & Martin Luther Kingweg.

Overschrijden maximale snelheid
Een ander probleem in het verkeer dat zorgt voor dodelijke ongelukken, is het overschrijden van de maximale snelheid. De politie doet haar best om dit beteugelen, maar helaas lukt het nog steeds niet. Het lijkt op ‘dweilen met een open kraan’. Alleen wil ik ook opmerken dat de politie ook het goede voorbeeld moet geven. Alleen met loeiende sirene is men niet gebonden aan de maximale snelheid op de wegen. Maar op bepaalde momenten is het zelfs voorgekomen dat de politie mij voorbij rijdt met zeer hoge snelheid zonder sirene, terwijl ik op dat moment de maximale snelheid voor die weg heb aangehouden. Er zullen zeker meerdere landgenoten zijn die dit hebben meegemaakt.

Op de wegen in Suriname is de maximale snelheid 80 km/uur. Ik stel voor dat alle voertuigen worden verzegeld op o.a. 100 km/uur. De procureur-generaal zal ontheffing moeten geven voor bepaalde voertuigen. Het gaat dan om bepaalde voertuigen van hoogwaardigheidsbekleders, gewapende machten, brandweer en ambulances. Wel moeten bepaalde leden van deze voertuigen worden gewezen op hun gedrag. Ik vind dat er roekeloos wordt gereden met vooral voertuigen met loeiende sirene die hoogwaardigheidsbekleders escorteren. Als weggebruiker dien je extra alert te zijn, omdat je een loeiende sirene hoort, maar geen zwaailicht ziet. Pas wanneer zo een voertuig je nadert dan zie de zwaailichten, omdat ze op het dashboard of aan de voorkant van de auto zijn geïnstalleerd. Het zou beter zijn als de eerste auto in de colonne een zwaailicht op het dak van de auto heeft. Dan kunnen ander weggebruikers ook beter erop inspelen. Dit geldt uiteraard ook voor bepaalde bijzondere voertuigen van de politie die wel sirene hebben, maar geen zwaailichten. De politie kan wegneembare zwaailichten aanschaffen, waardoor deze tijdens het rijden met sirene op het dak worden geplaatst. Persoonlijk vind ik dat het wettelijk verplicht moet worden dat het rijden met sirene in het verkeer gepaard moet gaan met een zwaailicht op het dak van de desbetreffende voertuigen.

Het aankopen van voertuigen moet ook wettelijk aan banden worden gelegd. Een bedrijf mag wel elk voertuig gaan kopen voor zijn activiteiten, maar een individu niet. Mensen moeten wel bevoegd zijn een bepaald voertuig te rijden, voordat zij het mogen aanschaffen. Alleen met een een ontheffing van de procureur-generaal zou iemand zonder rijbevoegdheid van een bepaalde voertuig, zo'n auto mogen aanschaffen. Hierdoor zal het onmogelijk worden voor mensen zonder rijbewijs, om te kunnen deelnemen aan het verkeer.

Mede aansprakelijkheid Ook de bezitters van voertuigen moeten mede aansprakelijk worden gesteld voor schade die een andere persoon zonder rijbewijs of onder invloed van alcohol/drugs heeft veroorzaakt in het verkeer. Eigenaren moeten weten aan wie zij hun voertuigen lenen. Iemand die zijn/haar voertuig leent aan een onbevoegde persoon of een alcoholist/drugsgebruiker, moet ook even zwaar of zelfs zwaarder worden gestraft dan de veroorzaker. Als de persoon zijn/haar auto niet had uitgeleend, was er zeker geen sprake van schade of verlies van mensenlevens. Het moment dat iemand zijn/haar voertuig uitleent, moet de persoon ook weten dat hij/zij in staat is medeverantwoordelijkheid te dragen voor de gevolgen van het uitlenen.

Het is precies als wanneer men borg gaat staan voor iemand bij de bank. Men moet zich er bewust zijn van de gevolgen van wanbetaling als men borg gaat staan. Zo moet men ook bewust zijn van de gevolgen van het uitlenen van het voertuig aan derden. Wat mij betreft mag het voertuig dat een ernstig verkeersongeluk heeft veroorzaakt, waarbij de bestuurder geen rijbewijs heeft en/of onder invloed was van drugs en/of alcohol reed, verbeurd worden verklaard. Naast een gevangenisstraf moet de bestuurder (en eigenaar) een ontzegging krijgen van een aantal jaren om deel te nemen aan het verkeer en/of bezitter mag zijn van een voertuig.

Verzekering
Het verzekeren van voertuigen moet wettelijk ook worden aangepakt. Iedereen kan een voertuig gaan verzekeren. De verzekeringsmaatschappijen zien de voertuigen niet en weten ook niet in welke staat deze verkeren, voordat zij verzekeren. Met het verzekeren van een voertuig geeft de verzekering als het ware toestemming aan zo een iemand om op de openbare weg te gaan. Dit is overduidelijk het geval, omdat de politie bij acties alle voertuigen die niet zijn verzekerd van de weg haalt. Aan de andere kant wordt de bestuurder van een voertuig dat niet is gekeurd, beboet en mag de bestuurder gaan. Dit is reactief gedrag. Als het ware zegt de regel voor mij dat ‘omdat het voertuig verzekerd is, mag het op de weg, want als er wat gebeurd zal de verzekering toch de schade dekken’!

Deze werkwijze moet snel tot het verleden gaan behoren, omdat dit al jaren heeft geleid tot het toelaten van ‘wrakken’ in het verkeer, vooral in de verre districten en achterbuurten waar de politie niet zo frequent op de weg is. Een voertuig dat niet is gekeurd, is een potentieel gevaar op de weg. Enkele weken geleden is er een onderdeel van een vrachtwagen aan de Martin Luther Kingweg losgeraakt, waardoor de bestuurder de controle over het stuur heeft verloren. Als gevolg hiervan heeft er een ernstige verkeersongeval plaatsgevonden. Zie daar waarom een voertuig op deskundige wijze moet worden gekeurd.

Een deskundige keuring in combinatie met een goed onderhoudsschema had dit zeker kunnen voorkomen. Daarom moet het wettelijk worden verboden om met een voertuig dat niet gekeurd is deel te nemen aan het verkeer. De politie zal dan ook voertuigen die niet zijn gekeurd moeten wegslepen naar de keuringsafdeling. De bestuurder zal dan moeten opdraaien voor de sleep-, keuring- en reparatiekosten. Ook moet het wettelijk verboden worden om ongekeurde voertuigen te verzekeren. Verzekeringsmaatschappijen moeten alleen met een geldig keuringsbewijs auto's, motorfietsen en bromfietsen verzekeren. De verzekering vervalt dan ook uiterlijk op dezelfde dag als de keuring. Zodoende zal de technische staat van voertuigen in het verkeer verhoogd en gegarandeerd worden.

Het beëindigen van ernstige ongevallen in het verkeer is mijn enige wens & bede. Mijn landgenoten verdienen het niet om op zo een wrede wijze uit het leven te worden weggerukt, of gehandicapt te raken voor de rest van hun leven


Ruben Ravenberg, PhD, MBA