Minister Pengel bijt flink van zich af na insinuaties in DNA
17 May 2017, 00:54
foto
Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid. (Foto: Raoul Lith)


Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid werd onder vuur genomen in De Nationale Assemblee over het uitvoeren van een ict-project rond een digitaal huisartsen informatie systeem. DOE-fractieleider Carl Breeveld kaartte deze kwestie dinsdag aan in De Nationale Assemblee. Hij kreeg ondersteuning van de VHP-fractieleden Mahinder Jogi en Dew Sharman, die ook huisarts is. Volgens de Assembleeleden is dit project nu niet opportuun terwijl er geen medicijnen zijn en er zoveel problemen zijn in de gezondheidssector. De bewindsman beet flink van zich af en had moeite met de insinuaties aan zijn adres. Hij beloofde alle informatie deze week nog te sturen naar het college.

"Is het zo dat het ministerie van Volksgezondheid voorbereidingen treft voor de investering in een project van tussen 6 en 10 miljoen euro?" vroeg Breeveld. Hij vroeg of hiervoor een openbare aanbesteding is geweest en aan wie is deze opdracht is gegund? "En wat is de rol van de Vereniging van Medici in Suriname, met name de afdeling huisartsen? Er is sprake van euro-aflossingen door deze doelgroep wanneer dit systeem zou zijn geïmplementeerd. De noodzaak van een aanbestedingswet wordt hier benadrukt. Maar ook al is het er niet, de beginselen van openbaarheid van bestuur dienen worden gehandhaafd, zeker bij zulke grote investeringen. Het land zit al in een financiële crisis. Hoe gaan we om met de gelden? Vooral als het gaat om de gezondheidssector", betoogde Breeveld. Jogi en Sharman stelden dat het niet om zuivere koffie gaat.

Niks te verbergen
Minister Pengel kwam gelijk aan het woord om zaken te weerspreken. Hij merkte op niet verwacht te hebben dat de onzin die in de samenleving verspreid is, ook in het college aan de orde zou worden gesteld. Hij moest de woorden terugnemen en verontschuldigde zich later voor zijn woordgebruik. Pengel legde uit dat dit project, waarbij de geldstromen gevolgd en gecontroleerd zullen worden, tijdens de vorige regeerperiode door vicepresident Robert Ameerali is gestart. Pengel is het project en de consultant komen aantreffen. Hij weersprak insinuaties alsof er 'lijnen zouden lopen' en zaken niet correct zouden zijn.

Pengel legde uit dat bedrijven uitgenodigd zijn om te participeren. Er is ook gesproken met de ict-sector in Suriname. Drie van de zes bedrijven zijn na een voorselectie overgebleven. Er is een onafhankelijke aanbestedingscommissie benoemd waarin zitting hebben vertegenwoordigers van de ziekenhuizen, Vereniging van Medici in Suriname, verzekeringsmaatschappijen, artsen, het bedrijfsleven, een ict-deskundige en Volksgezondheid. Er komt een uiteindelijk advies. De minister merkte op dat er niks te verbergen valt.

Sharman trok in twijfel of een representatief aantal artsen betrokken is bij de enquête. Pengel legde uit dat 150 artsen meegedaan hebben aan de enquête en 97% stond positief tegenover de automatisering. Sharman stelde niet tegen automatisering te zijn, maar op dit moment is het volgens hem belangrijker om te zorgen voor medicijnen en om levens te redden. Hij voerde aan dat er een tekort is van maar liefst 29 medicamenten. In Academisch Ziekenhuis Paramaribo worden operaties uitgesteld omdat er geen steriele handschoenen zijn. Er moeten prioriteiten worden gesteld. Hij merkte op dat de minister geen correcte gegevens heeft gegeven over de selectiedata en citeerde een mail-wisseling. Ook Marinus Bee (ABOP) benadrukte dat het slecht gaat met de gezondheidszorg. Er moet volgens hem een standpunt ingenomen worden door De Nationale Assemblee.

Minister daagt uit
Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons merkte op dat door de automatisering geldstromen beter gevolgd kunnen worden, waardoor er ook veel geld bespaard zal worden. Zij wacht de documentatie van de minister af. NDP-fractieleider André Misiekaba merkte op dat als de minister verkeerde informatie zou hebben gegeven, hij zijn slag zal nemen. Hij vond het te vroeg om zonder correcte informatie conclusies te trekken. Pengel merkte op dat de procedure van de gunning afgerond wordt. Daarna kan de regering nog het besluit nemen wanneer het project uitgevoerd wordt. Hij merkte op dat hij geen enkele moeite mee heeft om alle informatie te verschaffen aan De Nationale Assemblee, want hij heeft niks te verbergen.

"Ik daag iedereen uit om in een gesloten enveloppe die we gaan verzegelen de naam van het bedrijf die de aanbesteding zal winnen op te sturen met verklaring van een zogenaamde 'lijn'. Dit voorstel heb ik na afloop van de vergadering ook gedaan aan Assembleelid Sharman", zegt de minister aan Starnieuws.