Misiekaba: Hoever gaat de regering door met bezuinigen?
17 May 2017, 04:36
foto
NDP-fractieleider André Misiekaba dinsdag in De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)


"De overheid heeft in de afgelopen 18 maanden niet eenvoudig bezuinigd. Het begrotingstekort dat in 2015 rond de 12% was, is in eerste instantie teruggebracht naar 9%. Thans schommelt het tussen 5 en 6%. Dat is een gigantische bezuiniging voor een land in ontwikkeling. De vraag is hoever gaat de regering door met de bezuinigingen?", vroeg NDP-fractieleider André Misiekaba dinsdag aan de regering. Hij wilde weten hoeveel subsidie de EBS krijgt en hoe de regering deze in tijd wil afbouwen. Volgens de politicus gaat het op jaarbasis om SRD 300 miljoen.

Misiekaba wilde ook weten hoeveel de subsidie is aan SWM en hoe deze op termijn wordt afgebouwd. Is de brandstofprijs al marktconform? "Dan hebben we de medische kosten die zwaar drukken op het budget van de overheid. Hoeveel geeft de regering uit aan ziektekosten per maand? Kan de regering die betalingen blijven garanderen? Heeft de regering een plan om deze kosten in tijd te drukken zonder dat de kwaliteit van de zorg onder druk komt te staan?" vroeg Misiekaba. Rationaliseren van het overheidsapparaat moet een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn van de totale samenleving, met de drie sociale partners in de voorhoede.

Door de koopkrachtversterking van ambtenaren wordt maandelijks ruim SRD 15 miljoen extra in de economie gepompt? "Als we dat van de onderwijsgevenden bij tellen, hoeveel geld komt er maandelijks bij in de economie? Hoe zal de regering ervoor zorgen dat dit geld niet wordt gebruikt voor de import van met name zaken die wij zelf kunnen produceren?" wil Misiekaba weten. Hij merkte op dat op deze fundamentele vraag de regering niet alleen kan antwoorden. Het antwoord moet gezamenlijk gegeven worden door de regering, de producenten, de handelaren (importeurs en exporteurs) en de consumenten. Producten die hier kunnen worden geproduceerd, worden op grote schaal uit het buitenland gehaald, daardoor wordt werkgelegenheid in het buitenland gecreëerd, "terwijl onze eigen mensen geen emplooi hebben".

Ook de BTW wordt alom geprezen. Hoever is de regering met de voorbereidingen om deze vorm van belasting in 2018 in te voeren. Wat zal het de Staat opleveren?
Wat zal de regering op korte termijn doen om inkomsten binnen te halen. Wanneer is de regering zover om het pakket aan inkomstenverhogende maatregelen voor te leggen aan De Nationale Assemblee? wilde Misiekaba weten.

Misiekaba ging ook in op het kelderen van de goud- en olieprijs. In 2012 was de goudprijs rond US$ 1800 per troy ounce en een prijs per vat aardolie van ongeveer US$ 120. De prijzen begonnen in 2013 te kelderen. De goudprijs daalde vanaf de piekperiode van 2013 met ongeveer 63%, dat was de eerste grote slag voor de economie. De tweede grote schok was dat de aardolieprijs op de internationale markt een duik maakte van 72% vanaf 2014. De deviezen inkomsten uit de bauxietsector verdween helemaal, terwijl de maandelijkse energierekening ruim SRD 1 miljoen was. "Om niet te praten over ons bestedingspatroon, want tot 2015 ging van elke SRD ongeveer 85 SRD cent naar de import."

Bereid in te leveren?
Misiekaba stelde dat critici de wegering verwijten niet op tijd op de rem te hebben getrapt, toen de deviezeninkomsten aan het kelderen waren. Tot hoever kon er bezuinigd worden, vroeg de politicus. "Wie gaat inleveren? Hebben de verschillende fracties in DNA over deze vragen nagedacht en hebben ze deze vragen kunnen beantwoorden. Als het antwoord ja is, nodig ik uit om de inzichten met de samenleving te delen", stelde Misiekaba.

Hij gaf enkele voorbeelden ter illustratie:
- Zijn degenen die een dubbel salaris hebben bij de overheid bereid het salaris waartegenover er geen prestatie is, in te leveren?
- Zijn we bereid om dienstwagens die onrechtmatig hier en daar zijn in te vorderen en als ze worden ingevorderd, zijn we bereid ze in te leveren?
- Er zijn vakbondsleiders die beleidsadviseurs zijn van de regering en elke maand hun loon toucheren, maar toch op straat marcheren om te roepen dat het beleid dat zij mede van advies hebben gediend, omgebogen moet worden. Meer nog zij vragen “Pe a moni dé?” Zijn we bereid en instaat om consequenties aan dit soort handelen te verbinden?
- Politici van alle tijden hebben steeds als ze aan de macht zijn, het overheidsapparaat volgestopt met familieleden en vrienden op de meest lucratieve posten. Zolang die politici aan de macht zijn, is dat handelen goed. Zodra zij niet meer aan de macht zijn, wordt datzelfde handelen van alle kanten aangevallen.
- Zijn wij ook bereid om verdere verhogingen van water, elektra en brandstof te betalen?