Para wil bundelen tegen drugsgebruik en -verslaving
16 May, 14:36
foto
Het gebouw van Stichting 'De Stem' aan de Copieweg. (Foto: BIC Para)


Stichting De Stem heeft haar instelling voor verslavingszorg uit Paramaribo verhuisd naar de Copieweg in Para. Districtscommissaris (dc), Armand Jurel, en andere bestuurlijke organen hebben de dienstverlening van deze zorginstelling met open armen ontvangen, omdat Para een jaarlijkse bevolkingsgroei van 2,4 % heeft, en de optimalisering van de gezondheidszorg een dringende vereiste is. Volgens Jurel heeft ‘De Stem’ een taak van de overheid op zich genomen en heeft zij ondersteuning en samenwerking nodig in het gezond houden van de eigen leefgemeenschap.

Drugsverslaving en alcoholverslaving in Suriname zijn volgens Carlo Lansdorf, directeur van ‘De Stem’, erg alarmerend. De meeste families in Suriname worden geconfronteerd met een verslaafd familielid. Verslaving ontstaat door erfelijkheid, persoonlijkheid, omgeving en/of maatschappelijke omstandigheden. Verslaving wordt door velen aangezien als een handicap, terwijl de doelgroepbenadering nog niet is bepaald bij wet.
Verslavingszorg van ‘De Stem’ is gestoeld op de Christelijke principes van verslaving.

De stichting beijvert zich om personen (man, vrouw en jongeren) met een verslavingsprobleem op te vangen in een proces van afkicken/begeleiding, resocialisatie en nazorg. In 2016 hebben 269 personen zich aangemeld bij de instelling, waarvan 84 zijn opgenomen en 32 de resocialisatie fase hebben ondergaan. Voor 2017 hebben zich al 101 personen aangemeld voor hulpverlening. ‘De Stem’ voorziet in haar eigen onderhoud door eigen verdiensten afkomstig van kleine ondernemingen in de horeca en de tuinbouw. In Para heeft de stichting een terrein waarop zij aan landbouw kunnen doen voor de zelfvoorziening.

Personen die zich aanmelden kunnen een combinatie van psychiatrische en verslavingsproblemen hebben. Artsen, psychologen, maatschappelijke werkers en geestelijke leiders zijn onderdeel van de hulpverlening. Het ministerie van Sociale Zaken is ook een onvermijdelijke samenwerkingspartner voor de stichting. Het ‘slachtoffer’ krijgt een financiële bijdrage van de overheid, waarmee er bijgedragen kan worden aan de kosten voor verblijf, voeding en zorg.


BIC Para