Hofwijks en Boerleider doen geen aangifte
21 Apr 2017, 08:01
foto
Curtis Hofwijks en Bryan Boerleider woensdag tijdens dag 5 van de protestmanifestatie bij Theater Unique. (Foto: René Gompers)


(Aangeboden)

Geachte samenleving,

Middels dit schrijven maken Curtis Hofwijks en Bryan Boerleider bekend dat zij na overweging ervan hebben afgezien om aangifte te doen, wegens buitensporig optreden van de politie, op dinsdag 18 april.

Onze overweging vloeit voort uit het streven naar eenheid en saamhorigheid, ook met onze broeders van de gewapende machten, van wie sommigen van onze leeftijd zijn. Wij willen voorkomen dat wij als burgers aan de ene kant en de politie aan de andere kant tegen elkaar worden opgezet en de focus op de problemen van het land zodoende komt te vervallen. Wij hebben langer dan 17 maanden een hele goede samenwerking gehad met de politie. Zij heeft altijd Keurig haar bijdrage geleverd om te zorgen dat onze protesten altijd een vreedzaam karakter hebben getoond.

Wij roepen de autoriteiten op om geen misbruik te maken van de gewapende machten. Zet burgers niet onnodig op tegen elkaar, terwijl u eenheid propageert. Wij voeren geen strijd tegen de NDP. Wij voeren geen strijd tegen personen. Wij voeren een strijd tegen wanbeleid! Een beleid dat ondanks herhaaldelijke waarschuwingen van ter zake deskundigen over het financieel beleid, desastreuze gevolgen zal hebben voor de komende generatie. Regeren is niet hetzelfde als gokken op een verhoging van goud- en olieprijzen. Regeren betekent niet alleen met de eer willen strijken wanneer er eer valt te halen door onder andere projecten gefinancierd door onze belastinggelden. Regeren betekent ook verantwoordelijkheid nemen en dragen voor zaken die goed lopen en voor zaken die minder goed lopen.

De president schroomt zich er niet voor om voor de zoveelste maal de ‘a no mi’ kaart te spelen, “Nooit ligt het aan hem”. Wat is er gedaan met de belofte over de kruistocht tegen corruptie? Er wordt zelfs niet geschroomd om de onzichtbare buitenlandse machten de schuld te geven. En eerbare burgers te schofferen met uitspraken als a-nationalisten en destabilisator. Dit allemaal is een president onwaardig. Wij zijn Surinamers met hart voor het land en zullen ons dus nimmer laten gebruiken door wie dan ook om vervolgens het land in handen te geven van de buitenlandse krachten. Wij vechten voor een rechtvaardig Suriname voor onszelf, onze naasten en voor de komende generaties.

Wij geven de beleidsmakers mee dat wij op het pad zijn om de samenleving te bewegen dit beleid niet langer te accepteren. Onze eis is nog steeds dat deze regering aftreedt. Maar dat zal de samenleving zelf moeten bepalen door in grote getallen aanwezig te zijn bij de protesten. Vrijdag 17:00 uur Onafhankelijkheidsplein en dinsdag samen met delen van de vakbeweging en het bedrijfsleven. Suriname verdient beter!

Met vriendelijke groet,
Bryan Boerleider en Curtis Hofwijks