Suriname en Nicaragua gaan relatie intensiveren
20 Apr 2017, 14:07
foto
Minister Yldiz Pollack-Beighle en de niet residerende ambassadeur van Nicaraqua, Valdrack Jaentschke. (Foto: Buza)


De bilaterale relatie en samenwerking tussen Suriname en Nicaragua worden gestuwd in de richting van concrete initiatieven. De niet residerende ambassadeur van Nicaragua, Valdrack Jaentschke bracht woensdag een kennismakingsbezoek aan minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken.

De minister heeft een concept paraplu-overeenkomst voor samenwerking overhandigd aan de diplomaat. Dit is een essentieel document gericht op concretisering, verdieping en intensivering van bilaterale samenwerking, zegt Buitenlandse Zaken. De volgende samenwerkingsgebieden zijn tijdens het onderhoud geïdentificeerd: cultuur, toerisme, landbouw en handel voor economische ontwikkeling. Nicaragua heeft een goed ontwikkelde agro-industrie voor wat betreft cultivering van de moringua plant welke heeft geresulteerd in diverse agro-producten.

De overeenkomst zal via de geëigende diplomatieke kanalen verder gestalte krijgen waarbij het in de bedoeling ligt om deze binnen afzienbare tijd te formaliseren tijdens een nader uit te werken fact finding missie naar Nicaragua later dit jaar. Intussen zal nadere samenwerking voor wat betreft visumafschaffing voor bepaalde categorieën van reizigers tussen beide landen ter hand worden genomen.

Suriname en Nicaragua hebben een warme historische band, waarbij hoog in het vaandel staan het streven naar onafhankelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid, stelt het ministerie. Beide landen zijn aangesloten bij regionale organisaties zoals de CELAC en de ACS, waarbij Zuid-Zuid samenwerking een belangrijke peiler vormt. Nicaragua bekleedt binnen de Associatie van Caribische Staten het voorzitterschap van het subcomité voor rampenbeheersing. Suriname heeft hierin zitting als rapporteur.