Oppositie bereidt grote manifestatie voor
19 Apr 2017, 17:07
foto


De VHP, NPS, PL en ABOP kondigen aan dat zij een gezamenlijke manifestatie tegen het regeerbeleid aan het voorbereiden zijn. Zij ondersteunen alle acties tegen ombuiging van het regeerbeleid. Er zal ook een vergadering van De Nationale Assemblee worden aangevraagd.

De gezamenlijke verklaring van de oppositionele partijen:
"Na het aangekondigde spoedberaad zijn de gezamenlijke oppositiepartijen VHP, NPS, PL en ABOP, vandaag 19 april, in spoedberaad geweest. Dit beraad wordt verder gecontinueerd zolang het nodig is.

Na rijp beraad hebben de gezamenlijke oppositiepartijen het volgende besluit genomen:
1. Wij blijven vakbondsacties en alle andere acties van welke organisatie dan ook, die moeten leiden tot ombuiging van dit regeerbeleid ondersteunen.
2. Er zullen landelijk politieke acties uitgevoerd worden door politieke partijen als aanloop naar een grote gezamenlijke politieke manifestatie, waarbij alle politieke, sociaal maatschappelijke organisaties en eenieder, die tegen het regeerbeleid zijn, uitgenodigd worden om te participeren.
3. Wij zullen met vakbonden, bedrijfsleven, en andere organisaties overleggen om te komen tot gezamenlijke acties tegen dit vernietigend regeerbeleid.
4. Onze agenda blijft drastische ombuiging van het regeerbeleid voornamelijk stopzetting van de verarming en verloedering van de samenleving. Gaandeweg kan de agenda worden aangepast.
5. Er gaat een brief naar DNA voor aanvraag spoedvergadering over politieke situatie.

Op u wordt een beroep gedaan om de instructies van uw partijleiding via de structuren van uw eigen partij nauwgezet te volgen. Wij zullen u blijven voorzien van de juiste informatie."
De gezamenlijke oppositiepartijen,
De VHP
De NPS
De PL
De ABOP