Hoe democratisch is het nog in Suriname?
19 Apr 2017, 22:42
foto


De Republiek Suriname is een democratisch land en conform de Grondwet en de grondrechten, hebben alle burgers het recht om op te komen voor hun rechten en belangen. Ook het in stand houden van de mensenrechten moet in een democratisch rechtsbestel gegarandeerd blijven en worden gerespecteerd.

Hetgeen op dinsdag 18 april 2017 tijdens de protestmanifestaties is gebeurd, n.l. het arresteren van enkele activisten, c.q. actievoerenden, de vakbondsleider Wilgo Valies en de burger Sieuwkoemar Sewtahal; getuigt van de schending van de grond-/basisrechten, van intimidatie en geweld tegen vreedzame burgers. Zij komen vooral op voor hun belangen, tegen de onhoudbare situatie en voornamelijk tegen het wanbeleid van de regering.

Deze handelingen herinneren mij aan de situatie in 1969 tijdens de regering J.A. Pengel (NPS/Actiegroep). Toen werden ook vakbondsleiders opgepakt en uiteindelijk viel de regering. De Interim-regering May schreef nieuwe verkiezingen uit. Ook in 1973 tijdens de regering Jules Sedney (PNP/VHP) werden vakbondsleiders opgepakt. Tijdens die acties werd Abaisa doodgeschoten.

In 1980 werden de leden van de NMR (Nationale Militaire Raad) o.l.v. Badresein Sital aangehouden, waarna de staatsgreep plaatsvond. In 1982 werden behalve vakbondsleiders, ook gerespecteerde burgers opgepakt en op de avond van 7 op 8 december 1982 doodgeschoten.

Tijdens president Jules Albert Wijdenbosch in 1999 werden de actievoerders ook geïntimideerd en beschoten met traangas en peperspray. Dit was trouwens de grootste demonstratie ooit in Suriname gehouden. Ten slotte werden vervroegde verkiezingen uitgeschreven!

Heden ten dage zien we ook een soortgelijk beeld, waarbij er hardhandig wordt opgetreden tegen burgers, die een vreedzame actie voeren voor lotsverbetering. De zorg van de overheid is trouwens gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Dit is ook verankerd in de Grondwet van de Republiek Suriname.

Het volk eist van de regering, dat het beleid dat thans wordt gevoerd, drastisch wordt omgebogen; zodat het leven wederom betaalbaar, veilig en vooral leefbaar wordt.

De huidige president D.D. Bouterse moet gewoon naar de noodkreet van het volk luisteren. Hij moet het recht van vreedzame betoging erkennen, dit volgens de Grondwet, artikel 21. Het stakingsrecht, dat conform de Grondwet in artikel 33 is verankerd, moet zonder meer worden erkend behoudens de beperkingen die uit dat recht voortvloeien. Wat anno 2017 in onze rechtstaat gebeurt, is zeer afkeurenswaardig en tegen de Grondwet. Het recht van vrije meningsuiting, dat verankerd is in de Grondwet, moet gewoonweg worden gerespecteerd en gewaarborgd!

Elke burger heeft de plicht om de rechtsstaat/democratie te beschermen in landsbelang; dit geldt trouwens ook voor de machthebbers. Een der uitvoerende taken van De Nationale Assemblee is, het kiezen en het besluit tot tussentijd te doen aftreden van de president en de vicepresident!

Hopelijk komen onze politieke leiders nu op en dat de rust terugkeert in ons vreedzaam land.

Leve de rechtsstaat!

Roy Harpal