Dialoog: Een kat in de zak kopen
19 Apr 2017, 15:08
foto


Politici hebben ervoor gekozen om via politiek het land te besturen. Het omgekeerde is ook waar: wanneer je het land wil besturen, moet je via de politieke weg dat doen. Dat is volgens mij niet moeilijk om te begrijpen.
Vakbondsleiders, winkelier, ondernemers, onderwijzers, bushouders, om enkele voorbeelden te noemen, zijn geen politici! Zij hebben andere doelen voor ogen en andere verantwoordelijkheden.

Wanneer politici een sociaal economische puinhoop hebben gemaakt van het land, dan moeten ze een dialoog gaan houden met andere politici, niet met mensen, die niets te maken hebben met het land besturen. Stel je voor, dat je vakbondsleiders, of leraren gaat vragen hoe je de puinhoop moet opruimen! Het is net als je bij een timmerman aanklopt om je rugpijn te genezen. Die timmerman kan waarschijnlijk wel een pleistertje plakken op een wondje, maar dat maakt hem nog geen geneesheer.

De fout wordt al te vaak gemaakt door vooral verslaggevers en nieuwsmakers om mensen, die enige kritiek leveren op de gang van zaken in het land te vragen wat zij dan zien als de oplossing. Dat is zeer naïef. Als je in een bus stapt voor een rit naar huis en de chauffeur maakt een aanrijding, dan zet de politie toch niet de passagiers op de bon? Stel je voor, dat de politie de passagiers ook zou vragen naar een rijbewijs! Als passagier kun je wel constateren, dat de chauffeur roekeloos rijdt, maar als je daartegen protesteert, zul je dan gevraagd worden om maar zelf achter het stuur te gaan zitten?

En dat dreigt te gebeuren. De verantwoordelijken, die hebben gekozen voor de politiek, en daar een puinhoop van hebben gemaakt, zullen nu gaan zitten met mensen die daar niets mee te maken hebben om de puinhoop op te ruimen. En waarschijnlijk zijn die niet-politici ook zo naïef om daaraan mee te doen. Ze gaan verantwoordelijkheid op zich nemen, waarover ze geen verantwoordelijkheid dragen!

Politici, die hun puin zelf niet kunnen opruimen, moeten bij andere politici hulp gaan zoeken. Want politici hebben gekozen om het land te besturen. Als ze geen verlichtende oplossing hebben, dan moeten ze wegwezen!
Vakbondsleiders, winkelier, ondernemers, onderwijzers, bushouder, huisvrouwen en huismannen zullen de grootste fout maken om een dialoog aan te gaan met politici, die een vernietigend beleid voeren. Ze gaan verantwoordelijk worden gesteld voor de grotere puinhoop die zal volgen en de verantwoordelijke politici gaan vrijuit. Dat is die kat in de zak.

Talrijke rapporten van o.a. IDB, IMF en IsDB hebben twee belangrijke misstanden die ook gelden voor Suriname verduidelijkt en die zijn de basis voor de trieste situatie waarin we nu zijn beland:
1- Corruptie, bevoordeling, machtsmisbruik en regelarij.
2- Lage productiviteit - weinig presterend, weinig opbouwend, weinig onderhoudend, véél verkwistend.

Aan het eerste punt hebben de huidige machthebbers geen boodschap aan. Maar hoe zit het dan met de andere politici, die aan de kantlijn staan te schreeuwen om verbetering en de indruk wekken, dat ze wel een betere job kunnen doen? Ik hoor geen sterke, overtuigende, verbeterende, verlichtende en innovatieve oplossingen van die kant. Hebben zij wel een oplossing? Waarom horen we dat dan niet? Waarom laten zij ons in het donker? Of lopen ze ook te koop met een kat in de zak?

Erwin A.Sadhoe