PALU: Politieke sfeer pro-contra brengt ons nergens
19 Apr 2017, 08:33
foto


De huidige politieke sfeer van confrontatie, politiek beïnvloede stakingen en 'pro-contra' zal ons wederom nergens leiden. In deze politieke sfeer gaat het slechts om personen en politieke partijen in de regering die 'naar huis moeten'. Er wordt bewust geen ruimte gecreëerd om te discussiëren over beleid en blijvende oplossingen die ons uit de huidige structurele problemen zouden moeten halen. We moeten leren uit onze geschiedenis en begrijpen dat dit politiek gedrag in onze politiek voering ons ook in het verleden nergens heeft gebracht.

Willen we uit de huidige problemen geraken dan zullen we vooral durven om onszelf in de spiegel aan te kijken. De oppositie partijen die nu op straat lopen hebben dit reeds in het verleden gedaan. Onder de regering Wijdenbosch zijn mensen massaal gemobiliseerd door hen. Dit leidde indirect tot een verlies van de meerderheid in DNA waardoor er toen vervroegde verkiezingen werden uitgeschreven. Onder de daaropvolgende regeringen Venetiaan bracht de huidige NDP coalitie ook massa’s op de been vanwege de harde maatregelen die toen genomen werden. Ondanks dat er meer dan een miljard aan ontwikkelingshulp werd ontvangen en de stijgende goudprijzen, kwamen de regeringen Venetiaan niet verder dan het 'sparen' van een monetaire reserve van SRD 750 miljoen en een devaluerende SRD in 2010. Nu in 2017 zien wij weer het omgekeerde waar wederom het volk wordt gemobiliseerd en misleid alsof het slechts zou gaan om deze of gene te vervangen, en dan lossen alle problemen vanzelf wel op; “elke regering zou beter zijn dan de huidige zittende regering”.

Deze ouderwetse politiekvoering kennen we nog uit de koloniale tijd toen de grootste, etnische georganiseerde VHP en de NPS continu lijnrecht tegenover elkaar stonden. Toen werd er ook angst opgewekt voor elkaar als Surinamers en werd er geen ruimte gecreëerd voor inhoudelijke discussies. Deze wijze van politiek voering heeft immers niet geleid tot een blijvende oplossing van structurele problemen zoals de nog slecht toegankelijke gezondheidszorg, lage slagingspercentage in ons onderwijs, de eenzijdige afhankelijkheid van de Surinaamse economie van de mijnbouw, de niet transparante overheidshuishouding, slechte huisvesting of de steeds harder wordende criminaliteit.

Fundamentele kritiek
De huidige regering blinkt momenteel uit in het uitvoeren van een ‘trial and error’ beleid en verergert daarmee alleen maar de huidige financiële problemen. Maar de kritieken en daarmee de oplossingen moeten veel fundamenteler zijn dan slechts het vervangen van personen en partijen. Er zijn een paar uitdagingen waar wij als Suriname voor staan die slechts opgelost zullen worden indien wij met ons allen eens worden over een oplossingsgericht beleid op lange termijn.

Corruptie en verspilling bijvoorbeeld zal niet worden opgelost indien wij slechts personen en politieke partijen vervangen. Specifieke gevallen van vermoedelijke financiële wantoestanden moeten onderzocht worden. Maar al decennia lang hebben we hiermee te maken en weten we dat de overheid onvoldoende transparant is. We weten dat onze overheid ingericht is om ‘manipuleerbaar’ te zijn door de toenmalige kolonisator. Willen we corruptie en verspilling verminderen dan zullen we niet alleen meer wetten en instituten in het leven moeten roepen als onderdeel van ons anti-corruptie beleid. Maar de grootste uitdaging is het veranderen van de koloniale overheidscultuur van 'patronage' en 'no-spang, ik regel het wel voor je'.

Samenwerken en eenheid
We moeten begrijpen dat we een aantal 'hardnekkige' problemen moeten aanpakken die ingebakken zijn in ons bestuurlijk systeem en cultuur. Daarvoor zal een lange termijnbeleid ontwikkeld moeten worden, anders zullen we over 10 jaren weer op straat komen om een andere president 'naar huis' te sturen vanwege 'corruptie en verspilling'. Samenwerken en eenheid in lange termijn denken over minimaal de Surinaamse economie, ons onderwijs en het bestuurlijk systeem zal de basis zijn voor een blijvende groei en bloei van ons land, welke regering dan ook die hierna komt. En de huidige sfeer van confrontatie brengt ons helaas alleen weer terug naar ons koloniaal verleden, angst voor elkaar en daarmee nog verder van huis.

Henk Ramnandanlal
PALU-ondervoorzitter

Saturday 23 June
Friday 22 June