Regering betreurt schermutselingen
19 Apr 2017, 01:54
foto
De politie arresteert Curtis Hofwijks, leider van 'Wij Zijn Moe', tijdens de protestdemonstratie. (Foto: René Gompers)


De regering zegt in een persbericht het te betreuren dat terwijl vandaag de dialoogronde over het regeerbeleid met de vakbeweging werd hervat, er in de binnenstad zich schermutselingen hebben voorgedaan. Het Korps Politie Suriname was genoodzaakt in te grijpen en enkele personen voor verhoor op te brengen.

De regering wenst wederom te benadrukken bekend te zijn met de gevoelens van onvrede over de huidige financieel-economische situatie van grote delen van de gemeenschap. Echter heeft de regering de overtuiging dat "wij als Surinamers met vereende krachten hieruit zullen komen. Het is daarom belangrijk om nogmaals te onderstrepen dat alle kanalen voor communicatie voor iedereen en alle groepen open zijn".

De regering roept alle Surinamers op om vooral in deze moeilijke tijden niet tegenover elkaar te staan, maar om juist in alle rust gezamenlijk te werken aan oplossingsmodellen, "waardoor wij in eenheid de ontwikkeling van ons land ter hand kunnen nemen. Wij zijn niet gebaat bij onrust, want daarbij zal er slechts één verliezer zijn, te weten ons geliefd land Suriname", het Kabinet van de President.