Parmessar geschorst terwijl hij krutu belegde in Pokigron
20 Mar 2017, 00:48
foto
EBS algemeen directeur Rabin Parmessar was midden in een krutu te Pokigron toen hij hoorde dat hij is geschorst. (Foto's: BIC Boven-Suriname)


Tijdens een krutu met de bevolking van Pokigron over het leveren van elektriciteit 24 uur per dag, kreeg algemeen directeur Rabin Parmessar via de telefoon de mededeling dat hij geschorst was. Hij heeft de bijeenkomst met districtscommissaris (dc) Armand Jurel, diverse dignitarissen en de lokale bevolking voortgezet. Hij overtuigde Pokigron van het gestaag verloop van het modelproject, dat gefinaliseerd wordt in augustus, compleet met aansluitingen van alle 400 huishoudens in het dorp.

Jurel die behalve van Para ook dc is van Boven-Suriname, merkte tijdens de krutu op dat de permanente stroomtoevoer, het leven van de dorpelingen in kwaliteit zal doen verbeteren. Stimulatie van ondernemerschap, verbetering van de schoolprestaties van leerlingen, grotere verdiensten uit het toerisme en de vestiging van een overheidsdienstencentrum zijn allemaal zaken die volgens Jurel in snel tempo zullen groeien, wanneer de stroomvoorziening er is.

Het EBS-onderstation zal stroom opwekken middels Solar zonnepanelen en bij minder zonlicht door de aandrijving van een machine. Een kabelnetwerk van 12 kilometer hoogspanning, 6 kilometer laagspanning en 10 transformators, zal binnen 30 werkdagen worden opgezet vanuit het onderstation naar alle woonzones van het dorp. Vervolgens zal een buitenlandse maatschappij de zonnepanelen installeren. Ondertussen moeten alle huishoudens worden voorzien van een goedgekeurde elektrische installatie, zodat de aansluiting aan huis kan plaatsvinden. Dit meldt het Burger Informatie Centrum Boven-Suriname.

De staf van EBS en erkende stroominstallateurs waren ook aanwezig om de gemeenschap in detail te informeren over het belang van een goedgekeurde stroominstallatie. Afhankelijk van de fasen per elektrische installatie in een woning, zal de installateur een kostenplaatje aanbieden. Deze bedragen moeten betaald worden door de aanvragers.
In sociale gevallen, waarbij men niet kan betalen, is het plaatselijke filiaal van de Godo-bankinstelling bereid de financiering te doen. EBS zal direct zorgen voor de straatverlichting in alle woonzones van het dorp.

Saturday 23 June
Friday 22 June