Enorme kloof tussen bond en directie Republic Bank
18 Mar 2017, 00:01
foto


De kloof tussen de bond bij de Republic Bank en de directie lijkt bijna niet te overbruggen. Vakbondsleider Willy Rodrigues zegt aan Starnieuws dat werknemers vernederd worden door directeur Gloria Anthony. Zij heeft een bankbeveiliger de opdracht gegeven Rodrigues te verwijderen uit het gebouw. "Er zijn getuigen hierover, toch beweert de directeur dat het niet waar is tijdens een interview op de radio. Er wordt behoorlijk gelogen," stelt de vakbondsleider. Vrijdag is er actie gevoerd.


De Republic Bank zegt dat ondanks dat er acties worden gevoerd door een deel van haar personeel, de klanten voor hun bankzaken terecht kunnen bij alle filialen én het hoofdkantoor. Anthony zegt dat klantenservice en tevredenheid van de medewerkers altijd de hoogste prioriteit zijn voor de bank. Volgens haar zet de bank zich in om te goeder trouw te onderhandelen met de vakbond. De Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname is bezig met deze kwestie.

De directie vindt het jammer dat de bond is overgegaan tot het voeren van acties. De Bemiddelingsraad had aan beide partijen gevraagd niet in publiciteit te treden en eventuele acties achterwege te laten totdat er een oplossing in deze kwestie is gevonden. "We blijven ons inzetten om te komen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, dit tegen de achtergrond van het huidige economisch klimaat, teneinde duurzame stabiliteit en het gezamenlijk belang van partijen te waarborgen,” zegt de bank.

Rodrigues voert aan dat overeengekomen was dat alle banken een salarisverhoging zouden geven aan de werknemers. De directie zou weigeren om de salarissen aan te passen, terwijl dat de afspraak was volgens de bond. Republic Bank stelt dat op 22 juli 2016 een overeenkomst met de bond is getekend voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. De bond eist dat de bank de onderhandelingen heropent omwille van een nadere aanpassing van de salarissen en wel vanaf 1 oktober 2016. In deze moet worden opgemerkt dat een aantal van de andere banken met hun vakbonden van tevoren schriftelijk waren overeengekomen om in oktober 2016 de salarissen te herzien. De Republic Bank Suriname had echter niet een dergelijke overeenkomst met de bond gesloten, zegt de directie. Rodrigues betwist dit. Zij geeft aan dat deze afspraak wel is gemaakt. Partijen maken hun zaken hard bij de Bemiddelingsraad.