LVV maakt houtexport naar India in orde
18 Mar 2017, 00:46
foto
Minister Soeresh Algoe van LVV in gesprek met vertegenwoordigers uit de houtsector. (Foto: LVV)


Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in orde kunnen maken dat export van hout naar India na 31 maart normaal voortgang kan vinden. Vanaf april mag er geen hout India binnenkomen dat niet ontsmet is met methylbromide. Bij het gebruik van dit middel worden alle schadelijke organismen, waaronder insecten, gedood. Ruim 50% van Surinaams hout wordt naar dit Aziatische land geëxporteerd.

Het hout behandeld met aluminiumfosfide, welke momenteel in Suriname wordt gehanteerd, zal niet meer geaccepteerd worden door India. Minister Soeresh Algoe heeft een onderhoud gehad met houtexporteurs over deze kwestie. Volgens LVV gaat het hier om nationaal belang omdat de export van hout naar India een wezenlijke bijdrage levert aan de staatskas. Afgelopen jaar is de waarde van US$ 15,9 miljoen aan hout geëxporteerd naar India. In 2015 was de waarde US$ 10,8 miljoen.

Intussen heeft de Raad van Ministers goedkeuring gegeven voor het gebruik van methylbromide door de houtexportbedrijven. De houtexporteurs waren ingenomen dat de overheid gehoor heeft gegeven aan hun verzoek om het gebruik van methylbromide goed te keuren.

In het Montreal Protocol, Artikel 2H, staat vermeld dat methylbromide wel toegestaan is voor quarantaine en pre-shipment toepassingen om de introductie en/of de verspreiding van schadelijke organismen te voorkomen. Het gebruik moet onder toezicht van de nationale plantenbeschermingsorganisatie geschieden. Het ministerie zal alle maatregelen treffen voor het gebruik van methylbromide en ook erop toezien dat het middel op de juiste manier wordt toegepast.