EBS geeft uitleg over afsluiting stroom Diakonessenhuis
17 Mar 2017, 16:33
foto


De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) zegt dat sinds kort het afsluitbeleid aangescherpt is om zodoende klanten te stimuleren hun elektriciteitsrekeningen tijdig te voldoen. De EBS heeft namelijk in totaal ongeveer 100 miljoen Surinaamse dollar aan openstaande rekeningen van haar klanten. Binnen dit afsluitbeleid wordt echter rekening gehouden met sociale instellingen waaronder ziekenhuizen die vanwege hun bedrijfsvoering geen elektriciteit kunnen ontberen.

De kwestie rond de afsluiting van het Diakonessenhuis heeft te maken met twee aansluitingen die bij de EBS geregistreerd staan onder de Surinaamse Stichting Diakonessenarbeid. Deze aansluitingen zijn aangemerkt als klein commercieel, waarvan de rekeningen per kas worden voldaan. Aangezien er meerdere openstaande rekeningen op deze aansluitingen zijn en er nergens uit viel af te leiden dat deze aansluitingen direct gerelateerd waren aan het ziekenhuis, is na voorafgaande mededeling, besloten de levering van elektriciteit aan deze aansluitingen te staken. Er werd immers vanuit gegaan dat het commerciële activiteiten betrof die op het terrein van het ziekenhuis werden uitgevoerd.

De EBS wenst te benadrukken dat het nimmer haar bedoeling is geweest om het Diakonessenhuis, althans een gedeelte daarvan, af te sluiten. Immers, heeft het ziekenhuis meerdere aansluitingen met enorme betalingsachterstanden bij de EBS die door haar nimmer zijn afgesloten, rekening houdende met het maatschappelijk karakter van deze instelling.

Nadat het voor de EBS duidelijk is geworden dat de aansluitingen het Diakonessenhuis toebehoorden en daarop enkele poliklinieken zijn aangesloten, zijn de aansluitingen wederom opengesteld en werd de levering van elektriciteit onmiddellijk hervat. Het beddenhuis met haar relevante cruciale afdelingen was door het optreden van de EBS niet in de gevarenzone, aangezien zij normaal van elektriciteit werd voorzien.

De EBS betreurt het gebeurde, doch hoopt zij eveneens dat er spoedig een oplossing wordt aangedragen voor de bij haar openstaande rekeningen van ziekenhuizen en zal zich beijveren om spoedig met de Nationale Ziekenhuisraad hierover in onderhandeling te treden, zegt het bedrijf in een persbericht.