NZR: Afsluiting stroom Diakonessenhuis onmaatschappelijk
17 Mar 2017, 09:41
foto


De Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) noemt de gedeeltelijke afsluiting van de stroomvoorziening van het Diakonessenhuis donderdag een 'onmaatschappelijke actie'. De NZR zegt met grote ontsteltenis kennis genomen te hebben van de afsluiting donderdag. "Ziekenhuizen zijn instellingen waar vele patiënten dagelijks volledig afhankelijk zijn van medische apparatuur en andere voorzieningen die stroom nodig hebben om te functioneren. Het willens en wetens afsluiten van de stroomvoorziening van een ziekenhuis is niet alleen zeer onmaatschappelijk, maar brengt ook mensenlevens in gevaar. Hiervoor kan absoluut geen begrip worden opgebracht", betoogt de NZR.

Al ruim een jaar is er briefwisseling gaande tussen de ministeries van Volksgezondheid, Natuurlijke Hulpbronnen en de NZR over een toegezegd sociaal tarief en energie bezuinigingsmaatregelen bij de ziekenhuizen. De NZR heeft telkenmale aangegeven dat ziekenhuizen bereid zijn om de verhoogde EBS rekeningen te betalen, alleen moeten de inkomsten daarop afgestemd worden. De ziekenhuizen hebben gevraagd dat zolang er geen duidelijkheid is over het sociaal tarief, de ruimte wordt geboden om de EBS rekeningen gedeeltelijk in te lopen. De NZR had in deze huidige financieel reeds zeer moeilijke tijd voor de ziekenhuizen op enig begrip van de EBS gerekend en is daarom bijzonder onaangenaam getroffen dat de EBS onverbiddelijk is overgegaan tot afsluiting van het Diakonessenhuis. Voor de NZR is de ziekenhuiszorg hiermee op een nieuw dieptepunt beland.

De NZR is blij dat minister Patrick Pengel van Volksgezondheid vanuit het buitenland de actie van de EBS heeft afgekeurd en dat minister ad interim Mike Noersalim van Volksgezondheid en minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen zich enorm hebben ingezet om deze onmaatschappelijke actie van de EBS te stuiten. Ook de rechtstreekse opdracht van de raad van commissarissen van de EBS om de stroomvoorziening aan het Diakonessenhuis wederom te herstellen wordt zeer op prijs gesteld.

De NZR hoopt dat dergelijke onbezonnen acties van de EBS voortaan achterwege zullen blijven en dat zaken middels overleg kunnen worden aangepakt. Ziekenhuizen hebben een te belangrijke plek in de maatschappij om ze over de kop te laten gaan. De NZR kijkt uit naar verder overleg om te zoeken naar oplossingen om de zorg in de ziekenhuizen veilig te stellen.